Eko HUB Široki Brijeg

Odgovorna organizacija

Eko ZH

Područje djelovanja

Široki Brijeg, Grude, Posušje i Ljubuški

Adresa

Jure Grubišića 12, Široki Brijeg

Kontakt

Ilustracija

Opis projekta

Projekt se temelji na intersektoralnom pristupu dionicima (akterima) na način da se uključuju predstavnici privatnog, javnog, NVO i obrazovnog sektora, te sektora mladih, a da bi se ostvarila što veća pokrivenost interesnih skupina. Prije samog projekta, kroz implementaciju projekta YOUth Drive koji EKO ZH trenutno provodi, vršene su konzultacije s dijelom ciljnih grupa te je utvrđeno da su upravno aktivnosti definirane kroz ovaj projekt najoptimalniji pristup stvaranju podloge za programsko djelovanje jedne središnjice za zaštitu okoliša, a iz perspektive nevladine organizacije.

Predviđeni projektni ciljevi su sljedeći: ostvaren visok stupanj zaštite okoliša na razini zajednica ŽZH kroz međusektorsku suradnju.; stvoreni preduvjeti za sustavno provođenje informiranja i educiranja zajednica u ŽZH o stanju zaštite okoliša; ostvarena suradnja s lokalnim donosiocima odluka koji su stekli znanja, odnosno dobili inpute o načinima i potrebi provođenja boljih politika po pitanju zaštite okoliša; uspostavljena kvalitetna suradnju s OCD-ovima koji djeluju u oblasti zaštite okoliša na području ŽZH; osigurana veću zastupljenost okolišnih tema u medijskom prostoru, s fokusom na vijesti iz projekta Misli o prirodi!; educirani i informirani mladi u školama o pitanjima zaštite okoliša; integrirani principi okolišno odgovornog gospodarstva u ŽZH.

Projektni rezultati su: stvorena ulazna baza podataka o stanju u oblasti okoliša u interesnim područjima; provedene konzultacije s relevantnim dionicima i predstavnicima sektora; ostvareno jačanje kapaciteta dionika; stvorena neformalna platforma OCD u ŽZH koje vode brigu o okolišu, te facilitirano osnivanje OCD u ŽZH vezano za sektore koji nisu zastupljeni u sektoru CD po pitanju zaštite okoliša; provedene akcije podizanja svijesti o zaštiti okoliša u lokalnim zajednicama; mladi u ŽZH osnaženi i involvirani u tematiku zaštite okoliša; postignut kocenzus u definiranju prioriteta u sektoru zaštite okoliša; upućene inicijative sa zaključcima sa svim jedinicama lokalne samouprave na području ŽZH te Vladi ŽZH, sukladno nadležnostima.

Faktor koji će prevagnuti u korist ovog projekta je jednostavan odnos političke moći na razini ŽZH, uzimajući u obzir da suradnja s vlastima postoji, a da na županijskoj i lokalnim razinama trenutno postoji stabilna vladajuća većina.

Pin It on Pinterest