Nagradni natječaj za logotipe

Udruženje građana Fojničani (u daljnjem tekstu: UGF) sa svojim partnerima, PD Vis Žepče i SNIK Atom Zavidovići, poziva sve pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: autori/ce) da se prijave na Natječaj za izradu idejnih rješenja – logotipa za buduća zaštićena područja prirode, Matinski vis u općini Žepče i špilju Mokra Megara u općini Maglaj. Natječaj je raspisan u sklopu inicijative „Zagovaranje novih zaštićenih područja i održivog upravljanja prirodom u Zeničko-dobojskom kantonu“ koja se realizira u okviru projekta Misli o prirodi koji implementira Centar za promociju civilnog društva uz financijsku podršku Švedske. Na Natječaj se mogu prijaviti i pravne i fizičke osobe, bez obzira na njihovu djelatnost odnosno profesiju. Slanjem svog rada autori/ce pristaju na navedene uvjete natječaja i korištenja logotipa.

UVJETI NATJEČAJA

Prijavljeni radovi moraju ispunjavati sljedeće kriterije koji će se uzimati u obzir prilikom evaluacije i odabira najboljeg rješenja:

 • dizajn logotipa mora biti originalni rad autora/ice
 • svaki od autora/ica može prijaviti najviše 4 idejna rješenja, odnosno 2 logotipa za Matinski visa i 2 logotipa za Mokru Megaru.
 • moguća je i prijava samo jednog idejnog rješenja, samo za Matinski vis ili samo za Mokru Megaru.
 • dizajn logotipa mora biti izrađen u visokoj rezoluciji i dostavljen u PDF formatu
 • eventualne financijske troškove izrade logotipa snose sami autori/ce

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Kriteriji za ocjenjivanje idejnih rješenja su:

 • jedinstvenost i jednostavnost
 • grafička i komunikacijska kvaliteta
 • primjenjivost

UVJETI KORIŠTENJA LOGOTIPA

 • autor/ica nagrađenog rješenja prepušta prava na korištenje logotipa UGF-u
 • nagrađena rješenja će se koristiti u svrhu predstavljanja budućih zaštićenih područja prirode putem medija i interneta, promotivnih materijala, publikacija, službenih dokumenata i slično
 • UGF sa svojim partnerima i donatorima zadržava pravo modifikacije odabranih logotipa u suradnji s autorom/icom
 • UGF sa svojim partnerima zadržava pravo da između pristiglih radova na natječaj ne izabere pobjednički rad i poništi natječaj, ako ocijeni da niti jedan rad ne ispunjava zadane kriterije

NAGRADE

 • autor/ica pobjedničkog logotipa za Matinski vis bit će nagrađen/a novčanom nagradom u iznosu od 500 KM
 • autor/ica pobjedničkog logotipa za pećinu Mokra Megara bit će nagrađen/a novčanom nagradom u iznosu od 500 KM

NAČIN PRIJAVE

Radovi se dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu: info@ugf.ba

SADRŽAJ PRIJAVE

 • Prijava mora sadržavati:
 • naslov e-maila: Prijava na Natječaj za logotip Matinskog visa i/ili Mokre Megare
 • osobni podaci autora: ime i prezime, godina rođenja, adresa, e-mail, broj mobitela
 • kratko tekstualno obrazloženje idejnog rješenja
 • idejno rješenje u PDF formatu

ROK PRIJAVE

Rok za dostavu idejnih rješenja je 28.2.2022. godine.

Pin It on Pinterest

Share This