Znate li šta je održivo stanovanje?

24. nov, 2022

Postalo je opštepoznato da tradicionalna domaćinstva danas emituju veliku količinu CO2 i drugih gasova koji su uzročnici efekta staklene bašte i globalnog zagrijavanja, te predstavljaju realnu prijetnju čovječanstvu i čitavoj planeti.

Zato se u svijetu već duže vrijeme prave održive kuće koje čine stanovanje energetski efikasnijim i pogodnijim po prirodu. 

Riječ održivost se odomaćila u govoru posljednjih godina u gotovo svim sektorima, uključujući i arhitekturu, te ste sigurno već čuli za mnoge primjere takvih kuća, ali znate li šta se sve tačno podrazumijeva pod tim terminom?

Otkrivamo u nastavku!

Šta su održive kuće?

Pojam održivost počeo je sa podizanjem svijesti o zaštiti životne sredine da se eksploatiše sve više, te se čak i u našem regionu mogu pronaći mnoge luksuzne kuće na prodaju, koje se predstavljaju kao održive. Međutim, rijetko koji standardni sajt za prodaju nekretnina u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini ili Srbiji ima posebnu kategoriju u kojoj je objašnjeno šta je to zapravo održiva, energetski efikasna kuća.

Donekle je to i razumljivo zbog uvriježenog mišljenja da su takve kuće veoma skupe i nepristupačne za uslove na našim prostorima, kao i niske svijesti i informisanosti stanovnika o značaju održivog razvoja.

Održive kuće su kompaktni stambeni objekti koji tokom cijelog životnog vijeka minimalno štete životnoj sredini. One predstavljaju same po sebi izvor energije i ugodnije su za život od klasičnih domova, ekološki dizajnirane, sagrađene od reciklabilnih materijala i koriste obnovljive izvore energije.

Ono što je značajno je da životni vijek takve kuće počinje već prije procesa njene izgradnje, u smislu odabira odgovarajućeg tla. Trebalo bi u idealnom slučaju da je to tlo koje je neplodno ili nepogodno za bilo kakav vid eksploatacije, te gradnja kuće tu ne bi narušila prirodni ekosistem.

Postoje tri ključna elementa relevantna za bolje razumijevanje koncepta održivog stanovanja i to su:

#1 Efikasna upotreba obnovljivih resursa

Održive kuće su dizajnirane na način koji smanjuje emisiju gasova sa efektom staklene bašte i štedi vodu i struju. Otpad prilikom gradnje pametnih, održivih kuća sveden je na minimum.

#2 Ekonomska održivost

Suprotno vjerovanjima, pametne i održive kuće dizajniraju se na način koji štedi novac pri izgradnji zbog pametnog izbora materijala, a to dovodi i do manje potrebe za popravkama i renoviranjem u godinama koje slijede nakon useljenja, te dugoročno predstavljaju dobru investiciju.

#3 Održivost u cilju višeg kvaliteta života

Održive kuće su dizajnirane na način koji pruža veću sigurnost i smanjuje mogućnost provala pomoću ugrađenih bezbjednosnih sistema, a većina njih se gradi tako da je stanovanje maksimalno olakšano osobama sa poteškoćama u kretanju.

Upotreba održivih građevinskih materijala

Održiva arhitektura podrazumijeva da se pri gradnji koriste isključivo materijali koji nisu štetni po životnu sredinu i lako se mogu reciklirati.

Materijali poput recikliranog drveta mogu pomoći u smanjenju potrošnje energije koja ide u proizvodnju novih materijala. Kada se starije zgrade sruše, još uvijek upotrebljivo drvo se može ponovo iskoristiti.

Pored drveta, dobre opcije za održivu gradnju su i bambus, trska, šećerna trska… Pri kupovini kuće trebalo bi birati one za čiju gradnju su u što većoj mjeri korišćeni ovi materijali.

Kako je dobra izolacija veoma bitan segment održive arhitekture, neophodna je i upotreba izolacionih materijala koji su što manje štetni po životnu sredinu – dakle, reciklabilni prirodni materijali su najbolji izbor. Teksas i celuloza su idealni za zidove, a slama i vuna za krovove.

Solarni paneli i njihove mogućnosti

Solarni paneli sve više se koriste u svrhu smanjenja potrošnje električne energije, te je dobra investicija ugraditi ih ukoliko vam mogućnosti to dopuštaju. Na taj način učinićete vaš dom ekološki prihvatljivijim i održivijim.

Kada su održive kuće u pitanju solarni paneli se podrazumijevaju.

Glavni razlog zašto su oni budućnost jeste činjenica da prilikom proizvodnje struje, ne izbacuju gasove koji izazivaju efekat staklene bašte i mogu vam umanjiti cjelokupni račun za struju od 10% do 60%, u zavisnosti od tipa panela, njihove pozicije i vremenskih prilika.

Pored solarnih panela koji proizvode struju postoje i oni uz pomoć kojih se grije voda.

Vjetar kao obnovljivi izvor energije

Kako na većini područja u našem regionu nije moguće osloniti se samo na solarne panele jer neće biti dovoljno sunca tokom cijele godine, najbolje je kombinovati ih sa energijom vjetra. Ugradnjom vjetrogeneratora može se proizvesti električna energija bez stvaranja ikakvog otpada, niti zagađenja.

Najveći nedostatak vjetrogeneratora je to što se moraju ispuniti uslovi o brzini vjetra i broju „vjetrovitih sati” na godišnjem nivou, kao i to što vjetroparkovi zauzimaju veliku površinu zemljišta, stvaraju buku i često ubijaju ptice koje ne vide turbine na vrijeme pri letu.

Očuvanje vode i kako ga postići

Očuvanje vode jedan je od elemenata koncepta održivog stanovanja, a može se postići u svačijem domu za relativno malo novca.

Način za to je kolektor kišnice, koji se sastoji od sistema oluka i cijevi, služi da prikuplja vodu sa krova u rezervoar, tako da se ona može dalje koristiti za zalivanje, pranje dvorišta, pa čak i za piće ukoliko se ugrade filteri za prečišćavanje.

Još jedan način za postizanje održivosti je odvajanje takozvane sive vode iz lavaboa, tuš kabina i sudopere od otpadne crne vode iz klozetskih šolja.

Siva voda skuplja se sa svih mjesta u domaćinstvu u rezervoar iz koga se uvodi u pješčani filter gdje se vrši prečišćavanje da bi se nakon toga bistra voda pomoću pumpe transportovala u bazen radi upotrebe u bašti ili na neki drugi način.

Ovakvi sistemi se najčešće ugrađuju ispod površine zemlje.

Održivo stanovanje ne mora nužno biti skupo i postoje mnoge stvari koje se mogu ,,pozajmiti” od graditelja održivih kuća i implementirati u svakodnevnom životu. Nadamo se da ste u našem tekstu pronašli ideje za to!

Fotografija: Pexels

Pin It on Pinterest

Share This