Zimski kamp za mlade “Misli o prirodi!”

U okviru projekta “Misli o prirodi!”, Centar za promociju civilnog društva (CPCD) poziva mlade osobe, od 15 do 30 godina, da apliciraju za učešće na zimskom kampu za mlade “Misli o prirodi!”, koji će se održati u periodu od 09. do 12. januara 2021. godine. Lokacija kampa će naknadno biti objavljena.

Mladi zainteresirani za zaštitu okoliša/životne sredine imat će priliku biti nagrađeni znanjima i vještinama vezanim za okoliš/životnu sredinu tijekom zimskog kampa. Odabrani mladi će nakon završenog zimskog kampa dobiti titule eko lidera/ica.

Cilj zimskog kampa je :

 • podizanje svijesti i promocija okolišnih pitanja;
 • umrežavanje mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou;
 • razmjena iskustva namjere zaštite životne sredine/okoliša;
 • iniciranje lokalnih akcija.

Šta možeš očekivati od kampa:

 • sticanje znanja kada je u pitanju ekologija i zaštita okoliša;
 • najrelevantnije informacija u oblasti okoliša;
 • certifikat eko lidera/ice.

Šta okečujemo od tebe nakon kampa:

 • da ćete se kao eko lider/ica uključiti u rad lokalne organizacije koja se bavi zaštitom okoliša i promocijom prirode ili rad jednog od devet Eko HUBova, kako biste aktivno djelovali kada je zaštita okoliša/životne sredine u pitanju;
 • organizirati mlade u svojoj lokalnoj zajednici i potaknuti ih na zajedničko djelovanje kroz organizaciju najmanje jedne lokalne eko akcije;
 • ukazivati na probleme ali i primjere dobre prakse kada je u pitanju zaštita okoliša/životne sredine lokalne zajednice u kojoj živiš;
 • promovirati aktivnosti projekta „Misli o prirodi!“ u lokalonoj zajednici i šire;

Kako biste ste prijavili sve što treba uraditi je slijedeće:

 1. pridružiti se Facebook grupi “Mladi su glas prirode!”;
 2. kliknuti LIKE na Facebook stranicu “Misli o prirodi!”;
 3. popuniti prijavni obrazac.

Ukoliko želiš biti dio projekta “Misli o prirodi!”, molimo te da popuniš prijavni obrazac najkasnije do petka, 27. novembra 2020. godine do 16:00 sati.

Kriteriji za odabir učesnika/ca kampa su:

 • mladi starosne dobi od 15 do 30 godina (opći kriteriji);
 • mladi sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini (opći kriteriji);
 • član/ica FB grupe „Mladi su glas prirode!“ i prate FB stranicu „Misli o prirodi!“;
 • popunjen/kompletiran prijavni obrazac;
 • dostupnost za učešće na kampu;
 • lična motivacija za učešće na kampu; i
 • odgovori na esejska pitanja u prijavnom obrazcu.

Komisija će izabrati 30 najboljih aplikacija na osnovu navedenih kriterija, te će u ponedjeljak 07. decembra 2020. godine objaviti ko su odabrani učesnici/e Zimskog kampa “Misli o prirodi!”.

Kada je u pitanju pandemija korona virusa, sve preporuke i smjernice nadležnih insituticija će biti ispoštovane i implementirane. U skladu sa situacijom, sve nove informacije ili eventualne promjene će blagovremeno biti proslijeđene svim učesnicima/ama.

Za više informacija možete nam se obratiti putem emaila info@mislioprirodi.ba

Sretno!

Projekt „Misli o prirodi!“ provodi Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske.

Pin It on Pinterest

Share This