Opća pitanja i odgovori 1. Na koju godinu se odnosi dokument bilans stanja i uspjeha? Dokumenti bilans stanja i bilans uspjeha se odnose na 2018. godinu 2. U kojoj valuti se prikazuje budžet projekta? Budžet projeta se prikazuje u konvertibilnim markama (KM). 3. Da li...

read more