Omladinski klub Novi Val u sklopu projekta Eko Hub Blagaj, u partnerstvu sa Gradom Mostar i Odjelom za privredu, komunalne i inspekcijske poslove, s ponosom najavljuje testnu fazu MO-Redar web/aplikacije. Ova inovativna platforma predstavlja ključan alat namijenjen...

read more