Svečani dan Srednje elektrotehničke škole Sarajevo

Piše: Sabina Jukan, savjetnica za zaštitu okoliša

Ovo je nastavak priče o posjetama školama povodom njihovih svečanih obilježavanja Dana škole. Ranije smo pisali o jednoj mostarskoj osnovnoj školi a sada donosimo priču iz jedne sarajevske srednje škole.

U mjesecu maju bili smo gosti na Danu Srednje elektrotehničke škole Sarajevo, koja je jedna od 10 srednjih škola uključenih u projekat „Misli o prirodi!“. Koliko su im važni pozvani gosti pokazuje činjenica gdje nas na vratima dočekuje pomoćnik direktora Fahrudin Alihodžić, a kada uđete u školu s obje strane imate cijeli odbor za doček sastavljen od učenika/ica i profesora/ica. Put nas dalje vodi ka sali za tjelesni odgoj u kojoj se održava svečana priredba. Kao i u prethodnoj školi i ovdje imamo posebno mjesto na kojem vas dočekuje časopis škole „Elektron“ na čijoj naslovnoj stranici se nalazi slika napravljena tokom naše certifikacijske posjete što me posebno raduje jer pored bezbroj aktivnosti koje škola provodi odabrali su baš našu posjetu i postavili je na naslovnicu, nisu morali, ali hvala im. Ne trebam ni naglašavati da i unutar časopisa posebno mjesto zauzima Certifikacijski mehanizam Eko škola projekta „Misli o prirodi!“.

Srednja elektrotehnička škola Sarajevo ostvarila je status Super Eko škole, koji potvrđujuje da škola implementira najbolje prakse odgoja i obrazovanja za okoliš te da je otvorena za saradnju, prepoznatljiva po svom eko angažmanu, kontinuirano promovira brigu o okolišu i kao takva je prepoznata u lokalnoj zajednici. Kako uprava škole objašnjava ovaj status govore sljedeći navodi: “Srednja Elektrotehnička škola uključena je u mnogobrojne aktivnosti unutar projekta Eko škole kao članica društva “Zelena Mreža”. Poduzeli smo mnogobrojne korake da učenicima i uposlenicima škole obezbijedimo sigurno i čisto radno okruženje. Naime, trudimo se da animiramo učenike za projekat osnivanjem Eko sekcija, kao i kolaboracijom navedene sekcije sa drugim vannastavnim aktivnostima, a sve u svrhu postizanja pravog cilja jednog ovakvog projekta, a to je da učenici shvate važnost ekologije u svojim životima i da naučeno primjene u svakodnevnom životu te prenesu praksu naučenog na svoje bližnje i ostale vršnjake. Osoblje škole se prvenstveno trudi da svojim radom i zalaganjem u akcijama projekta budu primjer i motivacija učenicima da povećaju svoje dobrovoljno zalaganje u dijelovima akcije u kojima smatraju da njihov doprinos može biti značajan. Sama činjenica da je prilaz školi, kao i njena okolina, uključujući zelene površine, zahvaljujući predhodno navedenim akcijama u kojima su uposlenici škole i učenici zajedničkim snagama uspjeli da sebi stvore jedno ugodno mjesto za boravak, rad i druženje, a da pri tome očuvaju samu prirodnu autentičnost i ljepotu prostora, koliko je bilo moguće, govori o zalaganju škole da preduzme sve potrebne korake i za daljnju realizaciju projekta. Iz svega navedenog nastalo je jedno lijepo školsko dvorište sa mnogobrojnim biljnim kulturama (raznovrsnim drvećem i cvijećem) koje odiše čistoćom prirode što je, kao jedno veoma bitno ogledalo škole, slika koja svakom slučajnom prolazniku govori o tome da naša ustanova predstavlja i jeste Eko škola.“

I zaista smo se uvjerili u navedeno jer ova škola kako u njenom dvorištu tako i unutar škole na svakom koraku odiše eko aktivnostima što se vidi po biodiverzitetu, Eko kutku u prizemlju škole, uključenim brojnim eko temama u NPP, kantama za odvojeno prikupljanje plastičnih i metalnih sirovina, a posebno mjesto zauzimaju slike koje krase zidove škole, nastale recikliranjem različitih električnih i elektronskih otpadnih dijelova. Koliko su učenici/ice ove škole bili uključeni u aktivnosti Eko škole i kako su to oni prenijeli na svoju okolinu van škole ispričao nam je Eldar Šatara, učenik III-2 razreda:“Kao učenik Srednje Elektrotehničke škole i aktivan član Eko sekcije imao sam priliku učestvovati u mnogobrojnim akcijama sekcije, uključujući, između ostalog, akcije čišćenja koje se redovno provode u školi sa ciljem uključivanja učenika kako i u svakodnevne poslove u školi, tako i podizanje svijesti učenika o važnosti okoline za njihov život. Također je potrebno spomenuti i periodične akcije reciklaža starih elektroničkih komponenti koje pronalaze svoj novi život kao umjetnine koje koristimo za interno uređenje škole, a u čiju su izradu uključeni članovi eko sekcije, kao i mnoge akcije “podizanja svijesti” učenika pomoću vizualnih podsjetnika (u vidu plakata koji podsjećaju učenike na važnost štednje prirodnih resursa, a koji su, opet, produkt kolaboracije likovne i eko sekcije) i savjeta za poboljšanje načina života učenika razvijanjem navike vršenja osnovnog koraka reciklaže. Iznad svega je, naravno, potrebno naglasiti da svaki učenik naše škole može dati svoj doprinos jednom ovakvom projektu samo kroz vlastito ponašanje tj. poštovanjem pravila i štednjom električne energije i vode te savjesnim vršenjem svoje dužnosti u sklopu dežurstva koja se sastoji u kontroli razvrstavanja otpada nakon velikih i malih odmora, a sve u cilju podizanja nivoa ekološke osviještenosti učenika naše škole. Kada govorimo o uticajima samog projekta na privatni život učenika uključenih u projekat, moram navesti, kako na vlastitiom primjeru, tako i na primjeru svojih razrednih kolega, da su mnogi počeli primjenjivati naučeno u svakodnevnom životu u vidu da su se npr. navikli da razvrstavaju otpad kada god je to u njihovoj moći, ili da posvete puno veću pažnju štednji resursa u vlastitim domovima. Na osnovu mnogobrojnih dijaloga sa kolegama iz sekcije, kao i drugim učenicima, mogu da izvedem zaključak da je jedan ovakav projekat već počeo da pokazuje svoju efektnost u smislu da je navikao učenike da se ponašaju na određen način koji će, ne sam njima, već i čitavom svijetu pomoći da, malo po malo, stvorimo bolju, čišću i zdraviju okolinu za budućnost naše i svih generacija koje dolaze, jer, kako se to kaže:“Velike promjene počinju malim koracima.”

Vrijedni, inovativni i prije svega pametni učenici i učenice uz potporu svojih profesora i profesorica ove škole ne samo da brinu o prirodi i svom okolišu nego na najbolji mogući način promoviraju svoju školu, svoj grad pa i državu van njenih granica. Tokom svečane priredbe upoznali smo se sa timovima učenika/ica, koji su na Izložbi inovacija učenika zagrebačkih osnovnih, srednjih škola i studenata s međunarodnim sudjelovanjem (Inova-Mladi 2022) u maju ove godine u Zagrebu osvojili četiri različite medalje. Zlatnu medalju za inovaciju „FireBot“ (robot za gašenje požara) osvojio je tim kojeg čine Ensar Kopić, Ridvan Vejzagić i Vedad Šarić pod mentorstvom profesorice Majde Čurić Hodžić. Srebrene medalje su osvojile dvije inovacije jedna za „Robotski čistač podloge“ učenice Selme Ćuprija pod mentorstvom profesorice Majde Čurić-Hodžić i „Autonomna farma“ inovacija tima Zuko Hamza, Nedžad Delić i Alen Paloš uz mentorstvo profesora/ice Admira Akšamovića i profesorice Majde Čurtić-Hodžić. Bronzanu medalju za inovaciju „Wash&Go“ (automatska autopraonica) osvojio je tim Haris Harba i Hajrudin Imamović pod mentorstvom profesora Admira Akšamovića.

Upoznati ove mlade ljude i njihove mentore/ice bila je čast i privilegija i mi u Centru za promociju civilnog društva smo veoma ponosni što smo u našem programu Eko škola imali jednu ovakvu školu. U budućnosti im želimo još mnogo dobrih inovacija i medalja.

Pin It on Pinterest

Share This