QR ploče za biljne vrste u parku šume Mojmilo

Dio tima projekta Misli o prirodi! je 25.10.2022. godine u okviru svojih redovnih aktivnosti učestvovao u kreiranju jedne lijepe priče.
U saradnji sa JP LOKOM Novi Grad, kreirali smo ploče sa QR kodovima i opisima za preko 170 biljnih vrsta u parku šume Mojmilo čije je opise vrijedno priremala magistrica Ekologije, Belma Nahić!
Od sada kada krenete u šetnju ovim divnim parkom, pronaći ćete ploče sa QR kodovima i kratkim opisom svake vrste! Možete saznati o kojoj vrsti se radi, naučiti raspoznavati stabla, lišće, ali i njihove posebne posebne karakteristike.
Čast nam je i zadovoljstvo biti dijelom ove divne priče, te se najiskrenije nadamo da će nam ova akcija informativno-edukativnog karaktera biti svima od koristi!

Pin It on Pinterest

Share This