Projekat „Misli o prirodi!“ predstavljen u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH

Sabina Jukan, savjetnica za zaštitu okoliša u Centru za promociju civilnog društva (CPCD)

Predstavila je u utorak 5. novembra 2019. godine u Mostaru projekat “Misli o prirodi!” Mariji Naletilić, šefici Odjela za razvoj zajedničke jezgre nastavnog plana i programa u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH.

Jukan je na sastanku predstavila CPCD kao organizaciju, osnovni cilj i aktivnosti projekta “Misli o prirodi!” te članstvo i ulogu Savjetodavnog odbora navedenog projekta. Naletilić je informirala predstavnicu CPCD-a o projektu u okviru kojeg je izrađena Zajednička jezgra nastavnog plana i programa definirana na ishodima učenja u BiH.

S obzirom na činjenicu da projekat „Misli o prirodi!“ sadrži snažnu obrazovnu komponentu koja je inkorporirana u većem dijelu projekta, Agencija, kao institucija nadležna za uspostavljanje standarda znanja i ocjenjivanje postignutih rezultata te razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, može dati svoj doprinost u radu Savjetodavnog odbora projekta. Osnovna uloga Savjetodavnog odbora jeste da pruža podršku, usmjerava i vrši nadzor napretka projekta.

Na sastanku je dogovoren redoslijed aktivnosti oko imenovanja člana/ice Savjetodavnog odbora projekta iz Agencije.

Pin It on Pinterest

Share This