Projekat „Misli o prirodi!“ predstavljen danas u Sarajevu

Projekat „Misli o prirodi!“ predstavljen je danas u Swissotelu u Sarajevu, čime je i zvanično počeo trogodišnji ciklus aktivnosti koje će biti implementirane u okviru ovog projekta.

Projektna menadžerica Dajana Cvjetković detaljno je prisutnim predstavnicima organizacija civilnog društva objasnila na čemu se bazira projekat, obrazložila planirane aktivnosti, a posebnu pažnju posvetila je grantovima koji će biti dodjeljivani organizacijama civilnog društva i medijima, za šta su prisutni bili i najviše zainteresovani.

Osnovni cilj projekta „Misli o prirodi!“ jeste jačanje organizacija civilnog društva u oblasti okoliša, okrenut isključivo organizacijama iz Bosne i Hercegovine. Samo zajedničkim radom, naglasila je Cvjetković, može se ojačati uloga organizacija civilnog društva u zaštiti okoliša. Zbog toga će projekat biti najviše usmjeren ka lokalnim organizacijama koje se svakodnevno suočavaju sa problemima na terenu.

Projekat je fokusiran na konkretne probleme koji zaista mogu biti riješeni u periodu od tri godine. Među njima su, kazala je Cvjetković, nedovoljno visoka svijest o okolišu, nedovoljna implementacija postojećih zakona, nedovoljno učešće građana i građanki u pitanjima zaštite okoliša, izostanak korporativne odgovornosti, te nedovoljno medijsko pokrivanje ekoloških tema.

U okviru projekta bit će dodijeljivano pet vrsta grantova – grantovi mrežama organizacija civilnog društva koja su orijentisana na pitanja zaštite okoliša; inicijativama organizacija civilnog društva koje će za cilj imati spriječiti najveće zagađivače u BiH da nastave sa spornim aktivnostima; grantovi za eko hubove koji će stimulisati umrežavanje organizacija i formiranje eko subregija; ad hoc grantovi koji će biti dodijeljivani za ad hoc inicijative koja zahtijevaju brze odgovore; te medijski grantovi koji za cilj imaju podstaći veću medijsku pokrivenost pitanja zaštite okoliša. Cvjetković je prisutnima objasnila detalje grantova, a prisutni su pokazali veliku zainteresovanost za slanje prijava.

U drugom dijelu današnjeg predstavljanja nastojala se dati prilika prisutnim predstavnicima organizacija civilnog društva da iznesu probleme i izazove u radu sa drugim organizacijama, školama, ministarstvima, zagađivačima i lokalnim donosiocima odluka kada je u pitanju zaštita okoliša. Drugi dio vodila je savjetnica za zaštitu okoliša Sabina Jukan, koja je prisutne podstakla da iznesu probleme koje smatraju najznačajnijim u trenutnom stanju okoliša, kao i izazove sa kojima se suočavaju prilikom saradnje sa institucijama, te međusobne saradnje organizacija civilnog društva.

Prisutni su uglavnom bili saglasni kako postoje veliki problemi u odnosima organizacija civilnog društva međusobno, kao i njihovom pojedinačnom odnosu prema institucijama vlasti. Jukan je naglasila kako upravo iz tih razloga projekat „Misli o prirodi!“ podstiče međusobnu saradnju organizacija i njihovo zajedničko jačanje u ovoj iznimno bitnoj oblasti.

Nakon Sarajeva, projekat „Misli o prirodi!“ bit će predstavljen i u Mostaru (13.12.), Banjaluci (18.12.) i Tuzli (19.12.).

„Misli o prirodi!“ je CPCD-ov trogodišnji projekat kojeg finansira Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona KM. Kao organizacija čiji je opšti cilj promocija civilnog društva, u okviru ovog projekta se nastoji povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša, kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Projekat je zasnovan na pet komponenti: zagovaranje; eko hubovi; eko škole; mladi; i eko novinari/ke.

Pin It on Pinterest

Share This