Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u BiH

Vrsta granta

Zagovaračke mreže

Naziv projekta

Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini

Nosilac projekta

Udruženje privatnih vlasnika šuma „NAŠA ŠUMA“ Čelinac

Partner(i)

  • Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj IKOR
  • Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona
  • Fea-Inicijativa za šumarstvo i okoliš

Područje djelovanja

Bosna i Hercegovina

Opis projekta

Osnovni cilj projekta je da doprinese implementaciji PEFC standarda za održivo gazdovanje šumama u Bosni i Hercegovini. Kroz specifične ciljeve projekat će promovisati koristi PEFC standarda pomoću različitih alata i kroz različite kanale komunikacije, informisati ključne interesne strane, a posebno ciljnu grupu privatnih šumoposjednika, o mogućnostima i prednostima PEFC sertifikacije, kao i aktivno raditi zagovarati povećanja finansijske i tehničke podrške za primjenu PEFC standarda kod donosioca odluka.

Cjelokupni projekat je koncipiran na kreiranju mreže partnerskih organizacija  koje će putem različitih aktivnosti doprinijeti promociji i daljoj implementaciji Programa za poticanje sertifikacije šuma (engl. Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC) standarda za održivo gazdovanje šumama u Bosni i Hercegovini (BiH).  Udruženje privatnih vlasnika šuma „NAŠA ŠUMA“ Čelinac, zajedno sa  partnerima u projektu, Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj IKOR, Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona i Fea-Inicijativa za šumarstvo i okoliš, raditi će na promociji, informisanju, edukaciji i zagovaranju za povećanje finansijske i tehničke podrške za primjenu PEFC standarda. Pored toga kroz provedeno anketiranje, utvrdit će se upoznatost i informiranost privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima i mogućnostima njihove primjene u šumarstvu BiH. Rezultati prikupljeni kroz ovu anketu će biti analizirani i korišteni za izradu brošure o PEFC standardima. Pored toga rezultati ankete će biti korišteni i za izradu Policy brief-a.

Pored primarne ciljne grupe koju čine privatni šumoposjednici, drvoprerađivači i javna preduzeća šumarstva, projektne aktivnosti će biti usmjerene i na predstavnike nadležnih ministarstava, uprava za šume, lokalne zajednice, regionalne partnere u PEFC mreži, NVO sektor i medije.

Projekat daje doprinos jačanju kapaciteta i povećanju uticaja umreženih i komplementarnih organizacija civilnog društva u zaštiti i unapređenju šumskih ekosistema, kao jednog od najvažnijih ekoloških i ekonomskih resursa BiH. Zajedničkim djelovanjem različitih organizacija i institucija, kompetentnih stručnih lica i medija planira se ostvariti snažno djelovanje na nacionalnom nivou, koji će stvoriti pretpostavke za ostvarivanje ekoloških, ekonomskih i socijalnih koristi na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta odnosi se na promociju i zagovaranje dalje nacionalne implementacije međunarodnih standarda za održivo gazdovanje  šumama PEFC.

Projektom će se zagovarati uspostavljanje održivih javnih usluga u oblasti upravljanja vodnim resursima, šumama, otpadom, kvalitetom zraka, kvalitetom zemljišta, energijskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije – realizacijom projekta direktno se utiče na unapređenje javnih usluga u oblasti upravljanja šumskim ekosistemima u BiH.

Pin It on Pinterest