Pregled projekta „Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini“

20. maj, 2024

Kako bi se različiti akteri u sektoru šumarstva upoznali sa mogućnostima primjene PEFC standarda, pokrenut je projekat „Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini“. Osnovni cilj projekta bio je doprinos promociji i daljoj implementaciji PEFC standarda za održivo gazdovanje šumama u BiH.

Vodeći aplikant projekta je Udruženje privatnih vlasnika šuma „NAŠA ŠUMA“ Čelinac, koje je zajedno sa partnerskim organizacijama (Asocijacija privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona, Inicijativa za kvalitet i održivi razvoj – IKOR i Inicijativa za šumarstvo i okoliš – FEA), realizovalo brojne aktivnosti i ostvarilo značajne rezultate. Projektne regije bile su Čelinac/ Banja Luka, Travnik i Sarajevo.

Na samom početku projekta, provedena je anketa među privatnim vlasnicima šuma radi utvrđivanja nivoa upoznatosti sa PEFC standardima, izrađena je brošura i kreirana web stranica www.pefc.ba radi diseminacije projektnih rezultata. Također je proizveden promotivni video, koji je zajedno s brošurom, poslužio kao ključno sredstvo za podizanje svijesti o važnosti certificiranja šuma.

U cilju uspostavljanja bliske saradnje sa relevantnim akterima iz sektora šumarstva, organizovano je šest sastanaka i tri radionice. Na ovim događajima okupili su se privatni šumoposjednici, predstavnici preduzeća drvne industrije, javnih šumarskih preduzeća, lokalne zajednice, nevladine organizacije, mediji i regionalni partneri iz PEFC mreže. Cilj je bio informisati i educirati ih o važnosti certificiranja, kao i omogućiti razmjenu ideja i iskustava.

Kao dio zagovaračkih aktivnosti, kreiran je “policy brief” dokument (sažetak politika) fokusiran na problematiku privatnih šuma, s ciljem zagovaranja povećanja finansijske i tehničke podrške za primjenu PEFC standarda u BiH.

U završnoj fazi projekta, održana je Završna konferencija na Vlašiću, na kojoj su prezentirani rezultati svih aktivnosti, sumirane naučene lekcije i zagovarano povećanje finansijske i tehničke podrške za daljnju implementaciju PEFC standarda. Kao zaključak, izrađen je dokument koji sadrži ključne zaključke, naučene lekcije i preporuke za daljnje korake u procesu certificiranja privatnih šuma u BiH.

Projekat je pružio vrijedne uvide i ukazao na buduće aktivnosti potrebne za afirmaciju procesa certificiranja privatnih šuma PEFC standardom u BiH:

  • Postoji značajan interes i potreba za certificiranjem privatnih šuma radi unapređenja njihovog stanja i održivosti. Potencijal certificiranja privatnih šuma prepoznaje se u doprinosu dugoročnoj održivosti šumskih resursa i unapređenju tržišne vrijednosti drvnih proizvoda.
  • Nedostatak informacija među vlasnicima privatnih šuma o certificiranju i njegovim koristima zahtijeva edukaciju, informisanje i promociju potreba i koristi PEFC certificiranja.
  • Osiguranje finansijske podrške putem subvencija ili grantova ključno je za poboljšanje pristupa certificiranju.
  • Uključivanje svih relevantnih interesnih strana u proces donošenja odluka ključno je za osiguranje veće transparentnosti i podrške za certificiranje privatnih šuma. Jačanje udruženja privatnih šumoposjednika može doprinijeti boljem upravljanju i olakšati proces certificiranja.
  • Pokretanje certificiranja na pilot području, kroz pilot projekte certificiranja privatnih šuma, može poslužiti kao primjer dobre prakse i osnovu za sticanje iskustva i repliciranje na druga područja u BiH.

Više informacija o certificiranju privatnih šuma u BiH i projektu „Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini“ dostupno je na web stranici: www.pefc.ba.

Pin It on Pinterest

Share This