Certificiranje privatnih šuma PEFC standardom u Bosni i Hercegovini

24. maj, 2024

Šumski ekosistemi ubrajaju se među najveća prirodna bogatstva Bosne i Hercegovine, pružajući niz koristi koje obuhvataju, ali ne ograničavaju se na obezbjeđenje čiste vode i zraka, drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda, očuvanje biodiverziteta, stabilizaciju klime, smanjenje efekata globalnog zagrijavanja, rekreativne i turističke mogućnosti, te doprinos kulturološkim, religijskim i duhovnim vrijednostima za mnoge zajednice.

U svjetlu rastućih prijetnji kao što su krčenje šuma, urbanizacija, ilegalne aktivnosti i klimatske promjene, neophodno je promovisati održivo gospodarenje šumskim resursima. Certificiranje šuma je jedan od načina za osiguravanje njihovog održivog korištenja i zaštite za buduće generacije.

Šta je certificiranje šuma?

Certificiranje šuma je dobrovoljni instrument šumarske politike za promovisanje održivog gospodarenja šumama. Odvija se kroz dva odvojena, ali povezana procesa: certificiranje održivog gospodarenja šumama i certificiranje lanca sljedljivosti.

Certificiranje šuma je proces koji potvrđuje da pojedinci ili preduzeća koja žele dobiti certifikat zadovoljavaju stroge zahtjeve standarda kojim se šuma certificira. Ovaj proces otvara vrata pristupu tržištima koja zahtijevaju šumske proizvode iz šuma kojima se gospodari na održiv način, povećavajući konkurentnost i otvarajući nove poslovne mogućnosti, ali također osigurava poštovanje prava lokalnih zajednica i radnika, doprinosi socijalnoj pravdi i inkluzivnosti, razvoju ruralnih područja i donosi niz drugih koristi.

Organizacije poput Vijeća za nadzor šuma (eng. Forest Stewardship Council – FSC) i Programa za promociju certificiranja šuma (eng. Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC) razvile su međunarodno priznate standarde. Privatni šumoposjednici u Bosni i Hercegovini prepoznali su potrebu za certificiranjem privatnih šuma i pokrenuli niz aktivnosti koje su 1. juna 2021. godine rezultirale usvajanjem nacionalnih PEFC standarda za održivo gospodarenje šumama u Bosni i Hercegovini.

Projekat koji promoviše certificiranje privatnih šuma PEFC standardom

Projekat “Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gazdovanja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini” pokrenut je i realizovan sa ciljem da doprinese promociji i daljoj implementaciji PEFC standarda za održivo gospodarenje šumama u BiH. Kroz različite aktivnosti, projekat je nastojao informisati, edukovati i zagovarati povećanje finansijske i tehničke podrške za primjenu PEFC standarda. Posebna pažnja bila je usmjerena na privatne šumoposjednike, drvoprerađivače, ministarstva nadležna za šumarstvo, javna preduzeća šumarstva, lokalne zajednice i medije.

Ključne lekcije i preporuke

Projekat je pružio vrijedne uvide i ukazao na buduće aktivnosti potrebne za afirmaciju procesa certificiranja privatnih šuma PEFC standardom u BiH:

  • Postoji značajan interes i potreba za certificiranjem privatnih šuma radi unapređenja njihovog stanja i održivosti. Potencijal certificiranja privatnih šuma prepoznaje se u doprinosu dugoročnoj održivosti šumskih resursa i unapređenju tržišne vrijednosti drvnih proizvoda.
  • Nedostatak informacija među vlasnicima privatnih šuma o certificiranju i njegovim koristima zahtijeva edukaciju, informisanje i promociju potreba i koristi PEFC certificiranja.
  • Osiguranje finansijske podrške putem subvencija ili grantova ključno je za poboljšanje pristupa certificiranju.
  • Uključivanje svih relevantnih interesnih strana u proces donošenja odluka ključno je za osiguranje veće transparentnosti i podrške za certificiranje privatnih šuma. Jačanje udruženja vlasnika privatnih šuma može doprinijeti boljem upravljanju i olakšati proces certificiranja.
  • Pokretanje certificiranja na pilot području, kroz pilot projekte certificiranja privatnih šuma, može poslužiti kao primjer dobre prakse i osnova za stjecanje iskustva i repliciranje na druga područja u BiH.

Ključne lekcije iz projekta uključuju potrebu za dodatnom edukacijom o značaju privatnih šuma i koristima njihovog certificiranja PEFC standardom, osiguranje finansijske podrške za certificiranje, nadzor i recertifikaciju, jačanje saradnje između svih relevantnih aktera te iniciranje certificiranja privatnih šuma na pilot područjima.

Za više informacija o projektu i certificiranju privatnih šuma prema PEFC standardima, posjetite www.pefc.ba i pogledajte promotivni video ispod.

Pin It on Pinterest

Share This