Eko HUB Maglaj

Odgovorna organizacija

Fojničani

Područje djelovanja

Maglaj, Žepče, Zavidovići i Usora

Adresa

Fojnica bb, Maglaj

Ilustracija

Opis projekta

Opći cilj projekta je doprinijeti sustavu, kvaliteti i promociji zaštite okoliša i očuvanja prirode uključivanjem svih relevantnih aktera na lokalnom nivou, u ovom projektu na području općina Maglaj, Žepče, Zavidovići i Usora čiji su stanovnici zadnjih godina sve češće žrtve ekoloških katastrofa u vidu poplava i klizišta koji su dijelom uzrokovani i lošim odnosom čovjeka prema prirodi. Kako bismo postigli ovaj cilj potrebno je najprije unaprijediti formalne i praktične mehanizme zaštite prirode u suradnji s donosiocima odluka, komunalnim inspekcijama i poduzećima i drugim relevantnim lokalnim akterima s fokusom na dugoročna rješenja problema vezanih uz okoliš. U tome smislu projekt će potaknuti donošenje novih lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP) na projektnom području, budući da je postojećim istekao rok implementacije.

Specifični cilj projekta je i promovirati zaštitu okoliša s ciljem razvoja ekološke svijesti, društvene solidarnosti i volonterizma kod mladih kao i njihovog senzibiliteta za prepoznavanje i hrabrosti za rješavanje ekoloških problema i potreba u lokalnoj zajednici. Stoga prvu primarnu ciljnu grupu čine 8 osnovnih i srednjih škola s projektnog područja kojima će kroz aktivnosti CPCD-a biti predstavljen Certifikacijski mehanizam za Eko škole. Upravo su mladi nositelji budućih pozitivnih promjena u društvu te je specifični cilj izgraditi poticajno okruženje za 1500 učenika/ica koji će biti ekološki osviješteni i koji će imati instrumente i metode za podizanje ekološke kulture svojih sugrađana, što je svakako i jedan od temelja za održivost projekta. Stoga će Udruženje građana Fojničani, osim pružanja podrške aktivnostima CPCD-a, pružiti i savjetodavnu podršku za najmanje 4 škole.

Specifični cilj projekta je potaknuti i umrežiti ekološki aktivizam građana i organizacija civilnog društva pružanjem edukativne, stručne i logističke  podrške u realizaciji njihovih akcija i inicijativa u zaštiti prirode koje će biti također biti rodno osjetljive i rodno uključive. Zato smo među primarne ciljne grupe uvrstili volontere, odnosno sve one neformalne i formalne grupe građana, osobito žena, mjesne zajednice, organizacija civilnog društva i druge lokalne aktere koji će biti pokretači i sudionici 16 lokalnih akcija i inicijativa. Očekujemo sudjelovanje oko 300 volontera/ki iz 16 organizacija ili neformalnih grupa koji će s realizacijom svojih prijedloga odgovoriti na potrebe stanovnika projektnog područja koje odlikuje nizak nivo svijesti o zaštiti okoline, zagađenje svih vrsta, prekomjerna i bespravna sječa šume, nedovoljno razvijen sustav prikupljanja i upravljanja otpadom, nerazvijena vodovodna i kanalizacijska infrastruktura…

Specifični cilj projekta je i ojačati svijest o važnosti primjene društveno odgovornog poslovanja, koncepta u kojem poslovni subjekt odlučuje na dobrovoljnoj osnovi doprinositi boljem društvu i čišćem okolišu, nije neobavezan “dodatak” poslovanju, nego upravo način upravljanja poduzećem. Projekt će tako podržati i 4 društveno odgovorna poduzeća na način da ćemo medijski promovirati njihove dobre prakse. Projekt posvećuje posebnu pozornost uključivanju žena, te ćemo podržati najmanje 4 organizacija/grupe žena i oko 80 korisnica u njihovim specifičnim idejama za zaštitu okoliša. Jedna od grupa koja također zaslužuje posebnu podršku su i eko-aktivisti, odnosno 4 ekološka i slična udruženja i oko 80 korisnika koji su se iskazali svojim radom i djelovanju u očuvanju i zaštiti prirode. Planiranim potporama ojačat ćemo njihove kapacitete i kampanje koje već provode ili planiraju provesti na projektnom području. Generalno, posredstvom edukacija, akcija, potpora i posebno s 4 zagovaračke kampanje potaknut ćemo umrežavanje ekološkog aktivizma građana/ki i organizacija civilnog društva.

I na kraju, ali ne manje važno je spomenuti da je za realizaciju projekta osigurana i temeljita medijska podrška gdje će projektni tim koristiti svoje dugogodišnje profesionalno iskustvo i sve raspoložive načine promocije projekta, počevši od objava eko džinglova 3 kruga javnog poziva na 4 lokalna privatna medija do objava na društvenim mrežama koje će dosegnuti najmanje 50.000 različitih osoba. Bez uključivanja svih spomenutih sudionika, unapređenje zaštite okoliša jednostavno ne može biti održivo. Stoga se naša metodologija realizacije projekta temelji upravo na ovom multisektorskom pristupu koji potiče partnerstva među svim lokalnim akterima i umrežuje njihove aktivnosti zaštite okoliša koje će prema procjenama obuhvatiti 2000 građana i građanki u 4 općine.

Pin It on Pinterest