Eko HUB Maglaj: “Fojničani” potpisali memorandume o saradnji sa načelnicima Usore, Zavidovića, Maglaja i Žepča

23. jul, 2020

Udruženje građana „Fojničani“ iz Fojnice kod Maglaja, koordinator Eko HUBa Maglaj, jednog od devet Eko HUBova formiranih širom Bosne i Hercegovine, potpisali su posljednjih dana memorandume o saradnji sa načelnicima četiri općine u kojima Eko HUB Maglaj djeluje.

Memorandume je potpisao predsjednik Udruženja „Fojničani“ Goran Antunović sa načelnikom Općine Usora Zvonimirom Anđelićem, Općine Zavidovići Hašimom Mujanovićem, Općine Maglaj Mirsadom Mahmutagićem te Općine Žepče Matom Zovkom.

Potpisivanjem memoranduma, lokalne vlasti sve četiri općine opredijelile su se za učešće u djelovanju Eko HUBa Maglaj čime je napravljen značajan korak u formiranju ovog Eko HUBa, odnosno umrežavanju svih zainteresovanih subjekata za zaštitu okoliša na ovom području. Osim toga, otvorile su saradnju sa „Fojničanima“ koja će rezultirati podrškom i u mnogim drugim aktivnostima.

Tako će saradnja, između ostalog, rezultirati i usvajanjem lokalnog ekološkog akcionog plana i zajedničkom potporom ekološkim akcijama građanki i građana na području općine Usora koje će biti odabrane putem javnog poziva.

Eko HUBovi su mreže organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana uključenih u procese zaštite okoliša na određenom području kojima koordiniraju organizacije civilnog društva iskusne u oblasti zaštite okoliša/životne sredine, izabrane na osnovu javnog poziva u okviru projekta “Misli o prirodi!”. Cilj je stvoriti lokalne mreže partnera koje će raditi na zaštiti okoliša kroz uvezivanje i podršku mladim i školama, organizovanje događaja i inicijativa, pružanje podrške kompanijama koje žele djelovati društveno odgovorno, posebno kada je u pitanju zaštita okoliša, te saradnju sa drugim organizacijama civilnog društva i medijima.

Pin It on Pinterest

Share This