Eko HUB Maglaj: Novi ekološki pokret s Bosne

„Trener im je tada poručio – sadite ova drveća sada kao djeca, da biste sutra kada porastete mogli sa terena pogledati ka tribini i reći – mi smo zaslužni za ovo“, ispričao nam je Haris Bajrić, sekretar maglajskog Nogometnog kluba „Natron“, pokazujući rukom na drvored od 90 sadnica čempresa koji će u budućnosti praviti hlad za maglajske ljubitelje nogometa i posjetioce „Natronovog“ stadiona.

Trener iz Harisove priče trener je djece koja su učestvovala u sadnji čempresa – „Natronovih“ juniora i predjuniora.

„Primijetit ćete i da linija kojom su čempresi zasađeni nije baš ravna već krivuda, ali željeli smo pustiti djecu da to sami urade“, kroz osmijeh dodaje Haris.

Haris je kao sekretar kluba i inicirao prijavu na javni poziv Eko HUBa Maglaj za eko inicijative u ovoj općini, te omogućio uređenje i čišćenje stadiona, postavljanje novih korpi za otpatke, te naravno sadnju novog drvoreda čempresa. Na taj način usadio je i u ovu grupu djece svijest o važnosti okoliša, a i produbio saradnju sa Eko HUBom Maglaj i njihovim koordinatorom Davorom Šupukovićem. Poznanstvo sa Davorom datira upravo sa jednog od treninga Centra za promociju civilnog društva u okviru projekta „Misli o prirodi!“, u okviru kojeg djeluje i Eko HUB Maglaj.

Desetine eko akcija za novi ekološki pokret na području Maglaja, Žepča, Zavidovića i Usore

Ova akcija samo je jedna u nizu od 12 akcija čišćenja te osam malih, ali izrazito bitnih ekoloških inicijativa ostvarenih kroz djelovanje Eko HUBa Maglaj i to ne samo na području ove općine, već i Žepča, Zavidovića i Usore u kojima Eko HUB Maglaj također djeluje. Između ostalih, Agencija lokalne demokratije Zavidovići realizovala je akciju uređenja jednog od prometnih gradskih stepeništa pod nazivom „Vodopad na stepenicama“ očistivši ga, oslikavši i zasadivši sadnice voća u neposrednoj blizini; mladi Mjesne zajednice Ljubatovići u općini Žepče uredili su prostor oko mjesnog doma, očistili poligon i obnovili dječije igralište te zasadili drvored i ukrasno bilje; srednjoškolci iz Usore uredili su Sportsko-rekreativni prostor „Meraja“ postavivši ekološki prihvatljivu solarnu rasvjetu i novu ručnu pumpu za vodu, obnovivši igralište za odbojku te zasadivši sadnice voća… Oko 130 volontera i volonterki učestvovalo je u ukupno osam eko inicijativa koje je Eko HUB Maglaj izabrao putem javnih poziva podržavajući finansijski njihov rad kroz materijale i opremu. Za četiri inicijative ta sredstva stigla su iz budžeta projekta „Misli o prirodi!“ za Eko HUB Maglaj, dok je za preostala četiri Eko HUB sredstva obezbijedio od lokalnih vlasti u Maglaju, Žepču, Zavidovićima i Usori na osnovu memoranduma o saradnji koje su potpisali još u samom početku projekta. Prema memorandumima, svaka od općina finansirat će tokom projekta po tri ekološke inicijative.

Ukupno 130 volontera/ki učestvovalo je u akcijama i incijativama podržanim od Eko HUBa Maglaj

„Centar za promociju civilnog društva je kroz projekat ‘Misli o prirodi!’ na ovom području pokrenuo svojevrsni ekološki pokret. U općinama bez mnogo aktivnosti i aktivizma, ovakve akcije koje smo prvobitno pokrenuli sami kao Eko HUB Maglaj danas su uzele zamaha, akteri prate jedni druge i svjedoci smo sve više lokalnih inicijativa. Danas smo u situaciji da nismo samo mi ti koji se obraćaju drugima, već se lokalni akteri, kako nevladini tako i vlasti, javljaju nama sa prijedlozima akcija“, istakao je Davor Šupuković, predstavnik Udruženja „Fojničani“ Maglaj i koordinator Eko HUBa Maglaj kojim „Fojničani“ rukovode.

Davor i „Fojničani“ su izuzetno zadovoljni odazivom na javne pozive. Zadovoljni su brojkom ali i, kako je rekao Davor, raznovrsnošću lokalnih aktera. Tako je tu bilo i organizacija civilnog društva i neformalnih grupa građana, ali i sportskih klubova, firmi… Osam do sada implementiranih inicijativa odabrano je među čak 30 prijavljenih.

Manje otpada na ulicama kroz saradnju općina i komunalnih preduzeća

Centar za promociju civilnog društva i Eko HUB Maglaj, kroz projekat „Misli o prirodi!“, pokrenuli su ne samo inicijative u pomenute četiri općine u kojima Eko HUB Maglaj djeluje, već i međusobnu saradnju općina. Tome je najviše doprinijelo uključivanje u inicijative, osim pomenutih aktera, i lokalnih javnih preduzeća. Saradnja je pak omogućila rješavanje problema koji su zbog spore administracije i neefikasnosti općinskih aparata godinama stajali „u ladici“.

Tako se na „granici“ žepačke i maglajske općine, zbog nejasne nadležnosti nad tim područjem, godinama gomilalo smeće i otpad izbačen iz automobila. Tako je ostalo sve do prošle godine kada je Eko HUB Maglaj na tom mjestu formirao svoj prvi Eko kutak, te inicirao sporazum između komunalnih preduzeća Maglaj i Žepče. Dogovor je bio jednostavan i efikasan – JP Komunalno Žepče doniralo je kontejner postavljan na toj lokaciji, a Komunalno javno društvo Maglaj će ga redovno prazniti.

 

„Mi smo prezadovoljni odgovorom lokalnih preduzeća. Ona danas često sama spremaju inicijative prema nama za određene akcije i to za čišćenje određenih površina i druge akcije koje nisu u domenu njihovog rada. To je nešto što nećete vidjeli kod drugih komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini ali što smo mi ovdje uspjeli postići“, ponosno će istaći Davor.

Žene kao neprepoznata društvena snaga

Osim raznih pobrojanih akcija, mnogobrojni su i treninzi, kao i zagovaračke inicijative koje je Eko HUB Maglaj pokrenuo. UG „Fojničani“ od svog osnivanja posebnu su pažnju posvećivali uključivanju žena u društveni život, a to je nastavljeno i kroz djelovanje Eko HUBa.

„Mi sami u svom udruženju imamo sekciju žena koja se zove ‘Žene mira’, te nastojimo zadržati taj segment svog rada i kroz Eko HUB Maglaj. Ženski aktivizam je nešto posebno – žene su jedna posebna snaga koja u našem društvu, nažalost, nije dovoljno prepoznata“, naglasio je Davor.

Jedna od zagovaračkih aktivnosti realizovana je upravo u saradnji sa Udruženjem žena „Cicmanka“ iz Novog Šehera kod Maglaja. „Reci ne plastici!“ naziv je akcije te istovremeno poruka na 200 platnenih cekera koje su sašile članice Udruženja „Cicmanka“ te ih podijelile građanima/kama, odnosno kupcima pred tržnim centrima uz nadu da će prihvatiti poklon i zamijeniti plastične kese platnenim cekerom. Odaziv je bio više nego zadovoljavajući.

Osim ove, ostvarena je i saradnja sa Udruženjem žena Krivaja – Iskra koje su realizovale akciju uređenja više područja čišćenjem, sadnjom drveća i slično, a Davor je najavio još najmanje dvije akcije sa udruženjima žena.

Ukupno oko 2.000 građana i građanki na području četiri općine obuhvaćeno je navedenim akcijama, a Eko HUB Maglaj planira još niz novih.

„Osnovni cilj jeste prepoznati i pokrenuti lokalne aktere. Javni pozivi za eko akcije usmjereni su prema onima koji žele dobrobit za svoju lokalnu zajednicu. Stvorili smo jednu neformalnu mrežu organizacija, neformalnih grupa, volontera/ki koji djeluju na terenu i na koju znamo da uvijek možemo računati. Ekološki pokret koji je stvorio projekat ‘Misli o prirodi!’ tek je u začetku, a u narednom periodu on će zaista postati pravi pravcati pokret“, zaključio je Davor.

Pin It on Pinterest

Share This