Održan prvi sastanak Savjetodavnog odbora projekta „Misli o prirodi!“

Savjetodavni odbor projekta „Misli o prirodi!“ održao je danas svoj prvi konstituirajući sastanak na kojem je predstavljen projekat, osnovne aktivnosti te definisana uloga Savjetodavnog odbora i dogovoreni naredni sastanci.

Sastanku je prisustvovalo šest od ukupno sedam članica Savjetodavnog odbora, predstavnice Centra za promociju civilnog društva Aida Daguda, Ambasade Švedske u BiH Aiša Bijedić, Ministarstva okoliša i turizma FBiH Sabina Salihbegović – Šahman, Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Ministarstva prosvjete i kulture RS Sara Potkonak, Regionalnog centra za okoliš Lejla Šuman te BH Radija 1 Sanela Habeš. Predstavnica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH Marija Naletilić opravdano nije mogla prisutvovati današnjem sastanku.

Menadžerica projekta Dajana Cvjetković upoznala je Savjetodavni odbor sa osnovnim idejama, ciljevima i aktivnostima projekta „Misli o prirodi!“. Osim toga, govorilo se i o samoj ulozi Odbora.

Osnovna uloga Savjetodavnog odbora jeste da pruža podršku, usmjerava i vrši nadzor napretka projekta. Odbor će pružati savjete, učestvovati u osiguravanju isporuke rezultata projekta i postizanju ishoda projekta. Odbor nije direktno odgovoran za upravljanje projektnim aktivnostima, ali pruža podršku i smjernice projektnom timu i CPCD-u.

Na današnjem sastanku definisani su i zadaci članica Savjetodavnog odbora. One su dužne redovno i aktivno učestvovati na sastancima Odbora, doprinositi implementaciji projekta i promociji projektnih rezultata, pružati podršku u postizanju rezultata projekta, učestvovati u utvrđivanju prioriteta projekta kao i prepoznavanju potencijalnih rizika, pratiti kvalitete projekta i njegovo razvijanje te davati savjete i preporuke za unapređenje projekta.

Kako bi Savjetodavni odbor funkcionisao efikasno, potrebno je da sve članice razumijevaju cilj, strategiju i planirane ishode projekta; uvažavaju njegov značaj za vlastitu organizaciju, odnosno instituciju i klijente; te budu istinski zainteresovane za projekat i postignute rezultate. Također, potrebno je da zagovaraju projekat i čine sve što mogu kako bi promovisali njegove rezultate; imaju široko razumijevanje o upravljanju projektima; razmatraju ideje i pitanja koja su postavljena; daju smjernice projektnom timu; te pomažu u uravnoteženju prioriteta i resursa.

Menadžerica projekta Dajana Cvjetković i savjetnica za zaštitu okoliša Sabina Jukan dužne su prisustvovati sastancima kako bi izvještavale o napretku i odgovarale na pitanja članova. Dodatni član projektnog tima asistirat će menadžerici projekta tako što će bilježiti zapisnike i odluke sastanka.

Usaglašeno je da će se Savjetodavni odbor sastati četiri puta tokom trajanja projekta. Projektni tim će, u dogovoru sa članovima Odbora, predložiti datume za sastanke i tražiti posvećenost članova da prisustvuju svakom sastanku obzirom da ih neće biti mnogo. Ukoliko ipak dođe do opravdanog izostanka člana SO sa sastanka neophodno je da taj član dostavi obrazloženje za izostanak kao i mišljenje u pisanom obliku o materijalima dostavljenim za taj sastanak najkasnije dan prije početka sastanka.

Najmanje sedmicu prije svakog sastanka, menadžerica projekta će svim članovima SO proslijediti materijale za sastanak, koji trebaju sadržati dnevni red sa jasno navedenih planiranim vremenom za sastanak, zapisnik sa posljednjeg sastanka, izvještaj o napretku projekta od posljednjeg sastanka te dokumenti koji će biti razmatrani na planiranom sastanku.

Pin It on Pinterest

Share This