Odgovori na pitanja vezana za Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 01/2020

21. maj, 2020

Dva pitanja pristigla su do 20.5.2020. godine, roka određenog Otvorenim postupkom za dostavljanje ponuda br. SD 003 01/2020.

U nastavku dajemo odgovore.

 

Za koje pakovanje sadnica se dostavlja cijena? Da li se dostavlja cijena za 1 kg graha ili kesicu, kesicu mrkve ili slično?

Dostavljate cijenu količine dovoljne za jednu osobu.

 

Imate li okvirne količine sadnog materijala iz specifikacije? Da li možemo ponuditi kombinaciju isporuke: vlastita režija+ brza pošta? Da li imate spisak opština u BiH u koje bi išla isporuka? Da li se isporuka vrši po domaćinstvu ili za svaku opštinu postoji zbrino mjesto isporuke? Svi podaci utiču na cijenu sadnog materijala koji se moraju ukalkulisati u troškove i cijenu sa isporukom.

Količine ne znamo unaprijed, bit će utvrđene pri izradi permakulturnog plana. Možete staviti kombinaciju za prijevoz samo da bude jasno naznačeno u ponudi. Dostavljate direktno korisniku/domaćinstvu, a nemamo još uvijek listu općina u koje će se dostavljati jer je u toku poziv za prijave.

 

Pin It on Pinterest

Share This