Misli o prirodi! traži pojačanje!

04. okt, 2022

Tražimo profesionalnu, komunikativnu, motivisanu, entuzijastičnu, proaktivnu osobe, koja je spremna raditi u timu!

Na osnovu ukazanih potreba , CPCD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme:

 1. Menadžer/ica projekta Misli o prirodi! (1 izvršitelj/ka)

Mi tražimo Menadžera/icu Misli o prirode! projekta sa iskustvom u vođenju višekomponentnih projekata kako bi nastavio/la implementaciju druge faze projekta.

Više o projektu: Misli o prirodi | CPCD Projekat

Menadžeri/ica projekta je odgovorna za koordinaciju svih aktivnosti, očekivanih rezultata, zaiteresovanih strana, partnera i ciljnih grupa, planira, kreira i upravlja cijelim dvogodišnjim programom Misli o prirodi! te vodi već uspostavljeni tim od 5 osoba zaduženih za implementaciju različitih projektnih komponenti.

Menadžer/ica projekta je zadužena za sinhronizaciju strateških ciljeva CPCDa sa projektnim ciljevima i zadacima, te direktno komunicira sa direktoricom, menadžericom finansija i menadžericom programa kao i sa drugim projektnim osobljem, kako bi u skladu sa internim programskim i finansijskim procedurama, zahtjevima donatora i pozitivnim zakonskim propisima procesuirao/la programsko i finansijsko poslovanje u okviru projekta.

 • Aktivna podrška i doprinos implementaciji strateškog djelovanja CPCD u oblasti jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva i unapređenja imidža organizovanog dijela civilnog društva kroz implementaciju Misli o prirodi! i drugih srodnih programa
 • Posvećenost učenju, rastu i razvoju na individualnom polju ali i nivou tima kako bi pružili što bolju podršku krajnjim korisnicima, organizacijama civilnog društva.
 • Analiza sektora, praćenje trendova i kontinuirano unapređenje programa Misli o prirodi! kroz strateški pristup i implementaciju novih ideja
 • Koordinacija projekta i aktivnosti sa donatorom, donosiocima odluka, menadžmentom projekta i organizacije, partnerskim organizacijama i timom
 • Javno predstavljanje organizacije i projekta na događajima, konferencijama, sastancima i u medijima

Lični pristup poslu: 

 • Izražena motiviranost za rad, lični rast i napredak
 • Orijentisanost prema rezultatima, posvećenost dosezanju organizacijskih ali i projektnih ciljeva
 • Posvećenost oblasti zaštite okoliša i očuvanju prirode
 • Samostalnost u radu, sposobnost donošenja odluka i upravljanja pripremom, implementacijom i evaluacijom aktivnosti
 • Analiza i sinteza su osnovni pristupi u svakom zadatku
 • Ljudi su ključan faktor za uspješnog svakog tima
 • Preciznost i tačnost u radu sa naglaskom na detalje,
 • Proaktivnost, inovativnost, strateška orijentiranost i komunikativnost
 • Poštivanje rokova i efikasno upravljanje vremenom, na način da se postiže balans između kvalitete urađenog posla i brzinom izvršenja zadatka
 • Fleksibilnost i prilagodljivost novim poslovnim izazovima
 • Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine
 • Opredjeljenost prema timskom radu
 • Spremnost za rad u dinamičnom okruženju ali i donošenje vlastitih ideja, kontakata i pristupa u radu

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • Univerzitetska diploma (poželjno fakultet prirodnog ili društvenog smjera)
 • Najmanje 5 godina iskustva u radu u nevladinim organizacijama na poslovima upravljanja projektima
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima
 • Odlična pisana i usmena komunikacija
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na napredno poznavanje korištenja programa Excel i Word), internet pretraživanja i e-mail komunikacija
 • Vozačka dozvola B kategorije

CPCD nudi:

 • Izazovnu profesionalnu priliku za rast, učenje i djelovanje u nevladinom sektoru u BiH
 • Podržavajuće, organizovano i dobro utemeljeno organizacijsko okruženje nephodno za stabilno upravljanje višemilionskim programom
 • Priliku za dokazivanjem, napretkom i realizacijom vlastitih stremnji za unapređenje civilnog sektora u BiH i društva u cjelini
 • Okruženje u kojem se cjeloživotno učenje njeguje
 • Organizacionu strukturu koja je dobro uspostavljena na način da podržava individualizam, samostalnost u radu i priliku za kreiranjem vlastitih modaliteta upravljanja koji su u skladu sa strateškim okvirom organizacije
 • Dobar timski duh, profesionalizam, dinamičnost i posvećenost izvršenju zadataka

 

Mjesto rada je u Sarajevu.

Radni odnos se sklapa na godinu dana sa mogućnošću produženja, a probni period traje 6 mjeseci.

Motivaciono pismo i CV (sa minimalno 3 reference/kontakti prethodnih poslodavaca, nije potrebno dostavljati pisma preporuke) je potrebno poslati putem emaila na prijava@cpcd.ba  najkasnije do utorka  18.10.2022. godine do 17:00. U naslovu emaila obavezno naznačiti poziciju za koju se prijavljujete.

Kandidati/kinje čija aplikacija bude odobrana za drugi krug selekcije će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua.

Pin It on Pinterest

Share This