Šta su EKO ŠKOLE?

Eko škole su one škole koje aktivno obraćaju pažnju na pitanja zaštite okoliša, kako u samoj školi tako i u lokalnoj zajednici, i to aktivnim učešćem u različitim aktivnostima, kao i razvojem nastavnog programa u oblasti zaštite okoliša. Škole u BiH imat će priliku da u okviru projekta, ispunjavajući određene uslove, dobiju certifikat Eko škole. Predviđeno je da u okviru projekta ukupno 40 škola širom Bosne i Hercegovine dobije certifikat Eko škole, a mehanizam dodjele certifikata razvit će CPCD uz pomoć tima stručnjaka. Školama će biti dodijeljen priručnik za ispunjavanje neophodnih uslova za dobijanje certifikata. Osim toga, bit će formirani i kurikulumi za časove o zaštiti okoliša, te će i na taj način škole imati priliku da napreduju i razvijaju se u ovoj oblasti. Prije raspisivanja javnog poziva sredinom 2020. godine, predviđene su i prezentacije projekta u školama. Izabrane Eko škole imat će podršku CPCD-a i Eko HUBova u razvijanju akcionih planova, zatim kroz različite edukacije, učiteljsku konferenciju, logističku podršku i slično.