Upiti ponuđača i odgovori u okviru Otvorenog postupka za dostavljanje ponuda br. SD 003 II 02/2024

24. apr, 2024

Na osnovu otvorenog javnog poziva: Nabavka različitih materijala i roba za 15 škola u HNK/Ž podijeljenih na 3 LOTa, objavljujemo odgovore na dostavljena pitanja.

 1. Pitanje

  Da li možete poslati ukupnu projektovanu cijenu po lotovima (LOT2 i LOT3), kako bi samim tim znali koji kvalitet da ponudimo?

  Odgovor:

  Nažalost ne možemo dostaviti projektovanu cijenu po lotovima.

  Po pitanju ponude kvaliteta, tehnička speficikacija sadrži dovoljno informacija koje Vam mogu pomoći pri određivanju tražene kvalitete.

  2. Pitanje

  U tekstu Javnog poziva, u dijelu “Tehnička specifikacija/ponuda” zahtijeva se dostavljanje fotografija opisanih materijala/roba koji se nude, pa nas zanima kako ćete na osnovu fotografija zaključiti da oprema zadovoljava tražene dimenzije, vrstu materijala za okvire, snagu svjetiljke, efikasnost svjetiljke itd?
  Također, šta je ekvivalentnost ponuđene opreme, kako je dokazati i koji su minimalni, odnosno maksimalni zahtjevi postavljenih uslova (dimenzije, snaga, efikasnost i IP zaštita)?
  Da li se umjesto traženih fotografija od Ponuđača može zahtijevati dostavljanje tehničkih listova sa fotografijom na kojima je jasno i nedvosmisleno naveden svaki podatak iz tehničke specifikacije?


  Odgovori:

  Centar za promociju civilnog društva je organizacija sa respektabilnim procedurama u oblasti nabavki gdje imamo tačno definirane uvjete i postupke provođenja određenih nabavki kojih se pridržavamo i gdje nema mjesta ograničavanju nekoga za nešto.

  U dokumentu Tehnička specifikacija/tehnička ponuda jasno je navedeno kako se dokument popunjava i nije tačna konstatacija da tražimo samo fotografiju. Ona je samo još dodatni dokument kojim potkrepljujete ono što nudite u tehničkoj specifikaciji.

  Vi možete dostaviti i tehničke listove za svaki ponuđeni proizvod, ali to vas ne oslobađa popunjavanja dokumenta Tehnička specifikacija/tehnička ponuda.Kod ekvivalentnosti ponuđenih proizvoda se smatra proizvod iste tehničke specifikacije ali različitih proizvođača ukoliko postoji.

  Pin It on Pinterest

  Share This