Eko HUB Laktaši: Zajedno za Staraču i Eko motiva

Tokom mjeseca augusta iskoristili smo priliku pitati naših 9 Eko HUBova šta je to na šta su posebno ponosni tokom tri godine djelovanja u svojim lokalnim zajednicama.
Priču počinjemo sa Eko HUBom Laktaši koji su ponosno izdvojili dva projekta/inicijative: “Zajedno za Staraču!” i “Eko Motiva”.

U svrhu zaštite životne sredine nastala je lokalna inicijativa “Zajedno za Staraču”, a koju predvode Eko HUB Laktaši i grad Laktaši, sa zadatkom očuvanja jezera Starača.

Krajem maja su otpočeli akciju uređenja obale i čišćenja jezera Starača u koju su aktivno bili uključeni volonteri/ke Centra za djecu, mlade i porodicu Laktaši,  a ponosni su na sve doprinos revitalizaciji ovog prirodnog dragulja.

  • Uređena je obala
  • Saniran pristupni put
  • Pokošena i pokupljena trava na području oko jezera
  • Očišćeno područje oko jezera od otpada
  • Postavljeni stolovi i klupe
  • Obezbjeđeno mjesto za odlaganje otpada (kante)

Nakon ovih inicijalnih radova, kao početne faze u cilju zaštite područja jezera Starača, u pripremi je inicijativa ka JP “Vode Srpske” da se pomenuti lokalitet proglasi kao područje od posebnog interesa za Republiku Srpsku i kao takvo zaštiti.

U opštini Srbac je pod nazivom „Eko motiva“ provedeno niz ekoloških akcija, s ciljem edukacije i podizanja nivoa ekološke svijesti kod stanovnika Srpca, a jedna od njih je ulična akcija podjele cekera sa sloganima „Ceker za kesu“ ili „Ti meni kesu – ja tebi ceker“. Na ovaj način se radi na povećanju svijesti među stanovništvom o štetnosti upotrebe plastičnih trgovačkih vrećica i uključivanju građanstva u zaštitu životne sredine.

Također, sprovedena je i volonterska akcija čišćenja javnih površina u Srpcu i sadnja drveća, a koju je pratila „online“ kampanja izvještavanja, a sve s ciljem da se shvati značaj očuvanja životnog prostora.

U sklopu „Eko motiva“ realizovana je i edukativna radionica reciklaže otpada  sa djecom i mladima, a koju su vodile stručne osobe iz oblasti ekologije. Zajedničkom aktivnošću povećan je broj mjesta za odlaganje otpada postavljanjem dodatnih 6 kanti na frekventnim mjestima u kojima iste nisu bile prisutne.

Gore pomenute aktivnosti su rezultirale inicijativom ka opštini Srbac, a gdje se predlaže potpisivanje memoranduma o razumjevanju i saradnji na polju zaštite životne sredine, a između UG „C.E.Z.A.R.“ i opštine Srbac.

Pin It on Pinterest

Share This