Event Details

  • Date:
  • Categories:

U prostorijama Instituta “Kemal Kapetanović”, u četvrtak, 17.02.2022. godine, održan je okrugli sto “Centar za okoliš ZDK”, u organizaciji udruženja „Eko forum“ Zenica i „Fojničani Maglaj“, koji vrše funkcije Eko HUB-ova u CPCD-ovom projektu “Misli o prirodi!”.

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici Univerziteta u Zenici, resornih ministarstava ZDK, Federalnog hidroemeteorološkog zavoda, Misije OSCE-a u BiH, Centra za promociju civilnog društva i Švedske ambasade u BiH.

Cilj okruglog stola bio je da na jednom mjestu okupi sve aktere koji mogu pomoći da se Centar za okoliš ZDK stave u punu funkciju.

U diskusiji su učestvovali predstavnici organizatora, Samir Lemeš ispred „Eko foruma“ Zenica, Davor Šupuković ispred Udruženja „Fojničani Maglaj“, ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Johanna Strömquist, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Spahija Kozlić, direktor Instituta “Kemal Kapetanović” Mustafa Hadžalić, predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, te Anida Šabanović, menadžerica projekta „Misli o prirodi!“ ispred CPCD-a.

Godišnje koncentracije SO2 i prašine PM10 u zraku za 2020. godinu u Zenici veće su od skoro svih drugih mjernih stanica u BiH.

U ukupnim emisijama zagađujućih materija u zraku, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ZDK učestvuje od 59 do 72%, što ga čini najzagađenijim kantonom u Federaciji BiH.

Da bi se prevazišao nedostatak kapaciteta nadležnog Ministarstva za okoliš u Vladi ZDK, u oktobru 2013. godine, usvojen je Zakon o prenosu javnih ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša (Sl. novine ZDK 12/13), kojim je, između ostalog, planirano formiranje Centra za okoliš ZDK u okviru Instituta “Kemal Kapetanović”, organizacione jedinice Univerziteta u Zenici.

Prošlo je čak devet godina od usvajanja Zakona, a Centar za okoliš ZDK još uvijek ne funkcioniše u punom kapacitetu, iako je do sada uloženo nekoliko miliona KM, kroz nabavku mjerne i kalibracijske opreme, te opremanje prostora.

Međutim, najveći problem predstavljaju organizaciono i kadrovsko jačanje, javne nabavke, kao i upravljanje finansijskim sredstvima za rad Centra.

Dodatnu teškoću predstavlja preklapanje nadležnosti i nedovoljna koordinacija između tri ministarstva Vlade ZDK.

Na konkursu raspisanom 2021. godine nijedan kandidat nije zadovoljio tražene uslove.

Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini, Johanna Strömquist, istakla je kako je Švedska najveći donator u BiH u oblasti zaštite okoliša i kako će i dalje podržavati, kako razvoj civilnog društva, tako i jačanje kapaciteta institucija u BiH, da bi se postiglo ono što je Švedska uspjela ostvariti zahvaljujući činjenici da civilno društvo u Švedskoj postavilo pitanje zaštite okoliša visoko u zvaničnim politikama.

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, Spahija Kozlić, nakon predstavljanja tekućih i realizovanih projekata na utopljavanju škola i zamjeni kotlovnica, iznio je opredjeljenje Vlade ZDK da se učini sve kako bi se ovaj Centar u potpunosti osposobio.

Podjećamo, Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA), uz finansijsku podršku ambasade Švedske, od 2019. godine provodi trogodišnji projekat “Poboljšanje kvaliteta zraka i upravljanja kvalitetom zraka u BiH” u partnerstvu sa Centrom za promociju civilnog društva.

U okviru ovog projekta obezbijeđena je podrška institucijama vlasti u BiH kroz jačanje kapaciteta, kao i podrška civilnom društvu kroz projekat “Misli o Prirodi!”, u kojem Udruženje “Eko forum Zenica” vrši funkciju jednog od 9 Eko HUB-ova.

Anida Šabanović, menadžerica projekta „Misli o prirodi!“, tokom diskusije je istakla važnost ovog projekta kao i višestrukih zalaganja CPCD-a na polju zaštite okoliša.

Misija OSCE u BiH pruža tehničku podršku mreži Arhus centara u BiH, a od oktobra 2019. godine, Eko forum Zenica vrši ulogu Arhus centra za područje ZDK.

Pin It on Pinterest

Share This