Event Details


Zagovaračka mreža Kneževo; Studijski izlet u kanjon rijeke Cvrcke biće organizovan za predstavnike resornih ministarstava, lokalne uprave, Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa, Prirodno-matematičkog fakulteta, studente, medije i omladinu, kako bi se na licu mjesta uvjerili u vrijednosti ovog područja.

Pin It on Pinterest

Share This