Event Details

  • Date:
  • Categories:

Performans “Od otpada do ukrasa” tokom kojeg će biti predstavljen proces prevođenja PET amlalaže u filament za 3D štampač koji proizvodi razne stvari koristeći navedeni filament.

Pin It on Pinterest

Share This