Event Details


Okrugli sto

 ”Srednjoškolci nude rješenja problema aerozagađenja u Tuzli u okviru projekta –Parlmentarna  debata –rješavanje problema aerozagađenja u gradu Tuzla”


Datum:    26.05.2021. godine
Mjesto održavanja: Dramar centar Tuzla

Moderatorica: Medina Bristrić

12.00-12.30 Dolazak i registracija učesnika
12.30-12:45 Pozdravna riječ i obraćanje predstavnika relevantnih institucija i organizatora Organizator i Predstavnici nadležnih institucija
12:45-13.20 Prezentacija projekta Amir Hadžić
13:20-13:35 Pauza za kafu
13:35-15:00 Trenutna sizuacija , postojeći problemi. Rješenja, pitanja i diskusija Medina Bristrić
15:00-15:30 Zaključci
15:30 Ručak

Pin It on Pinterest

Share This