Event Details


Završna radionica za organizacije civilnog društva i službe gradske uprave Zenica
Jačanje lokalne uprave kroz inkluzivnu ekološku akciju
Hotel Terme Ozren, Bosansko Petrovo Selo.

Pin It on Pinterest

Share This