Cvjetković predstavila projekat „Misli o prirodi!“ Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS

Misli o prirodi!

projekat koji za cilj ima povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala.

Cvjetković je na sastanku, održanom u prostorijama Ministarstva u Banjaluci, izložila osnovne ideje i ciljeve projekta, aktivnosti koje CPCD u okviru njega nastoji provesti, te načine na koji im saradnja sa institucijama može biti od koristi. Cilj sastanka sa predstavnicom Ministarstva, pojasnila je Cvjetković, upravo je dobijanja savjeta i smjernica i od strane institucija nadležnih za pitanje ekologije i zaštite okoliša, u kojem pravcu projekat treba ići.

Stojičić je pohvalila aktivnosti CPCD-a i naglasila važnost angažmana civilnog sektora u ovoj oblasti. Kako je kazala, zadovoljna je učešćem organiazcija civilnog sekotra u entitetu RS na aktivnostima s ciljem zaštite okoliša iako one, naravno, uvijek mogu biti bolje i veće. Predstavnica Ministarstva savjetovala je CPCD da radi na uključivanju zavoda u aktivnosti projekta, kao i da kroz rad sa školama projekat posebno usmjeri prema mladima, što i jeste jedan od osnovnih ciljeva projekta „Misli o prirodi!“.

Sastanak je otvorio prostor za dalju saradnju Centra za promociju civilnog društva i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS kako u okviru ovog, tako i na drugim projektima.

Pin It on Pinterest

Share This