Anđeli morskih dubina: da li smo na korak do gubitka ovih divnih bića?

20. maj, 2022

Piše: mr.sc. Belma Nahić

Iako anđeli kao pojam predstavljaju vječita bića koja se spuštaju s neba i služe kao zvijezda vodilja ljudima, ipak možemo ponekog anđela pronaći i u morskim dubinama.

Anđeoske ajkule (eng. Angel shark, lat. Squatina, bos. sklat) predstavljaju monofiletski rod Squatina koji se lako razlikuje prema morfološkim karakteristikama poput spljoštenog tijela, velikih pektoralnih peraja koja nisu pričvršćena za glavu, te škržnim otvorima sa bočnih strana.

Njihov neobičan izgled je razlog zbog kojeg su i dobile svoj naziv anđeoske ajkule, jer su njihova pektoralna (grudna) peraja izrazito dugačka te podsjećaju na anđeoska krila koja lebde morskim dubinama.

Mogu se pronaći na dubinama od 5 do 150 m, u umjerenim i tropskim morima. Predatorske su vrste, koje zakopane u pješčanom i muljevitom dnu čekaju plijen u zasjedi. Generalno, sve vrste se smatraju bezopasnim za ljude. Nekada su bile čest stanovnik Jadranskog mora, međutim njihova populacija je drastično smanjena kako u Jadranu tako i na ostalim lokalitetima, zbog čega su većina vrsta iz datog roda okarakterisane kao kritično ugrožene vrste.

Mnoge vrste anđeoskih ajkula migriraju zbog parenja te zbog toga su njihove populacije snažnije izložene ljudskim aktivnostima na moru, a posebice ribarstvu. Upravo prekomjerno i neselektivno izlovljavanje predstavljaju najveću prijetnju ovim životinjama. U prvoj polovini dvadesetog stoljeća redovito su se mogle susresti diljem Jadrana, a podaci nam govore da su bile zabilježene na području oko otoka u srednjem Jadranu, oko Splitskog kanala u Hrvatskoj i oko Neum-Klek zaljeva u Bosni i Hercegovini. Pretpostavka je da je Squatina squatina vrsta koja je zabilježena na našem području.

Novija istraživanja vršena su u periodu 2020-2021 godine, a terenskim istraživanjem i opsežnim analizama istraženo je područje zadarskog i šibeničkog arhipelaga, Malostonskog zaljevu (Bosna i Hercegovina, Hrvatska) i  Vlorë (Albanija).

Iako tokom ovih studija nisu pronađeni primjerci anđeoskih ajkula u Bosni i Hercegovini, obećavajući je podatak da u istočnom Jadranu relacija Zadar-Šibenik po svim ekološkim karakteristikama predstavlja pogodno mrijestilište za date vrste. Također, u ovom periodu pronađena je 34 primjerka ovih ajkula što potvrđuje njihovo prisustvo i daje nadu za njihov oporavak u istočnom Jadranu. Međutim, zabrinjavajuća je činjenica da u Bosni i Hercegovini i Albaniji ne postoji nikakva zaštita ovih ugroženih vrsta iako postoje provjereni naučni podaci koji potvrđuju njihovo prisustvo u akvatoriju datih država, niti se one pridržavaju ili implementiraju potpisane konvencije.

Anđeoske ajkule su ključne ekosistemske vrste koje predstavljaju izuzetno bitnu kariku u mreži ishrane. Ovogodišnja tema Dana ugroženih vrsta jeste „Oporavak ključnih vrsta za obnovu ekosistema“ i zbog toga bismo trebali pobliže upoznati se sa anđelima morskih dubina i zalagati se za njihovu zaštitu i prestanak eksploatacije.

 

Izvori:

  • Gajić, A. (2022). New hope for the critically endangered common angel shark Squatina squatina in the adriatic sea. Fisheries, 80(100):1-6
  • Gajić, A. & Kahrić, A. (2015). Review of biodiversity of skates and rays (Chondrichthyes: Elasmobranchii: Batoidea) of Neum bay, 11:99-105.
  • Gjovis, I. et al. (2022). Strengthening Angel Shark Conservation in the Northeastern Mediterranean Sea. Journal of Marine Science and Engineering
  • https://saveourseasmagazine.com/secret-lives-of-angelsharks/
  • https://easyscienceforkids.com/angel-shark/

 

 

Pin It on Pinterest

Share This