Preparacija insekata i njihova važnost

U Centru za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko”, 15.9.2022. godine održana je radionica “Preparacija insekata i njihova važnost.” Predavačica na ovoj radionici bila je Belma Nahić, magistrica ekologije, koja je nekoliko dana provela tražeći već uginule insekte kako bi učenicima i učenicama OŠ “Aleksa Šantić” pokazala kako proces preparacije izgleda.

Na samom početku radionice, okupljenim učenicima i učenicama, Belma je predstavila važnost insekata i njihov učinak u prirodi, te navela kako neke vrste mogu biti štetočine i invazivne, ali da su svi insekti izuzetno bitni za život na planeti Zemlji.

Nakon uvodnog dijela, Belma je objasnila zašto istraživači i istraživačice hvataju insekte i rade njihovu preparaciju te kako teče sam proces “hvatanja” i pripreme ovog postupka. Na praktičnom dijelu radionice, predstavljeno je 20 uzoraka na kojim je pokazan način pravilne preparacije, a učenici i učenice su uz pomoć naše predavačice imali priliku pojedinačno preparirati svoj primjerak insekta.

Radionici je pristustvovalo 11 učenika i učenica koji su nakon završenog procesa preparacije imali priliku ponijeti svoj “insekt” kao uspomenu na ovu edukativnu radionicu.
Zahvaljujemo se sjajnoj ekipi iz Lokom Novi Grad na ustupljenom prostoru Centra za edukaciju, sport i rekraciju “Safet Zajko”, te OŠ “Aleksa Šantić” Sarajevo na učešću. U nastavku dijelimo nekoliko fotografija i nadamo se da ćete uživati!

Pin It on Pinterest

Share This