Zero waste menadžment odnosno menadžment nultog otpada

27. nov, 2020

U zadnje vrijeme, naročito u stranim medijima, možemo čuti da se govori o zero waste menadžmentu kao potrebnoj sistemskoj promjeni da bi pomogli Zemlji. Zero waste menadžment je set određenih principa koji su fokusirani na prevenciju otpada. Ideja je da se svi materijali upotrebljavaju do optimalnog levela konzumacije, te da se ništa ne šalje na deponije i ne baca u rijeke. Prema Zero Waste Međunarodnoj Alijansi (ZWIA) ovaj termin se definište kao:

Zero waste: Očuvanje svih resursa odgovornom proizvodnjom, potrošnjom, ponovnom upotrebom i obnavljanjem svih proizvoda, ambalaže i materijala, bez njihovog sagorijevanja i bez ispuštanja u zemlju, vodu ili zrak koji prijete okolišu ili zdravlju ljudi.

Smatra se da je usvajanje ovog načina jedan je od najodrživijih načina života. Odabir načina života Zero Waste utječe na sva područja okoliša sprječavanjem vađenja resursa, smanjenjem količine materijala koji se šalje na deponiju ili spalionicu i smanjenjem zagađenja od proizvodnje, transporta ili odlaganja materijala.

Zero Waste se često prikazuje kao nešto što nije lako dostupno, ali ustvari je vrlo jednostavno poduzeti jednostavne korake prema Zero Waste-u. Zapravo, ne samo da će se smanjiti otpad, usvajanjem ovog načina života, često može biti i pristupačnije za novčanik od takozvanog klasičnog načina života. Kompostiranje, kupovina polovnih stvari, dijeljenje kad možete ili pakiranje vlastitog ručka, sve su to jednostavni koraci prema Zero Waste načinu života, a istovremeno štedite i novac!

Postoje različiti načini na koje se može vježbati praktikovanje nultog otpada, a neki od tih će za nas imati više smisla od drugih.

Savjeti koje svi možemo koristiti za kretanje prema Zero Waste meandžmentu:

  • Odbijmo ono što nam nije potrebno
  • Smanjimo ono što koristimo, pogotovo ako to ne koristimo
  • Ponovna upotreba onoga što imamo sve dok ne prestane da funkcionira, a ne kada više nije u modi
  • Popravak onoga što možemo
  • Reciklirati nakon što su istražene sve prethodne opcije

Kao što Jodi Picoult kaže: „Izbori su smiješna stvar- pitajte domorodačko pleme koje je oduvijek jelo lišće i korijenje da li su nesretni i samo će slegnuti ramenima. Zatim im dajte file mignon i umak od tartufa i recite im da se vrate starom načinu života i oni će uvijek razmišljati o tom gurmanskom obroku koji su imali. Ako ne znate da postoje alternative, ne možete ih ni propustiti“. Sljedeći put kada budemo kupovali ili razmišljali kako možemo naš život da poboljšamo, sjetimo se da bar danas u informacijskom dobu, uvijek možemo pronaći alternative.

http://zwia.org/

https://www.centerforecotechnology.org/zero-waste-lifestyle/#:~:text=Zero%20Waste%20is%20a%20movement,most%20sustainable%20ways%20of%20living.&text=Tips%20everyone%20can%20use%20to,restaurants%20opt%20to%20go%20strawless)

Piše: Selma Gribajčević

Pin It on Pinterest

Share This