ZENIČKA KONFERENCIJA “KAKO ŠUMA POSTAJE ŠIKARA?” I NA TERENU U KAKNJU

22. maj, 2024

Dio konferencije „Kako šuma postaje šikara?“, koja je planirana u Zenici “preseliće” se i na teren, pa će učesnici imati prilike da se na licu mjesta uvjere kakva prirodna blaga posjeduje Bosna i Hercegovina, a jedno od njih je svakako prašuma Trstionica u općini Kakanj, koju će učesnici Konferencije biti u prilici posjetiti.

Udruženje “Fojničani” Maglaj u Zenici organizuju Konferenciju „Kako šuma postaje šikara?“ koja ima za cilj okupiti sve relevantne aktere koji mogu doprinijeti suzbijanju korupcije i ilegalnih aktivnosti u šumama Zeničko-dobojskog kantona, te, unaprijediti zakonske i druge mehanizme zaštite vrijednih šuma i njihovog očuvanja na adekvatan i održiv način. Konferencija je zakazana za 23.5.2024. godine, u 11:00 sati u Hotelu Zenica, dok je za drugi dan 24.5.2024. planirana zajednička posjeta prašumi Trstionici u Kaknju.

“Na Konferenciji ćemo imati priliku čuti iskustva građana u borbi protiv ilegalnih radnji u šumama, izazove s kojima se susreću oni kojima je dato upravljanje nad njima, kao i stručna izlaganja o stanju i potencijalima vrijednih šuma u Zeničko-dobojskom kantonu. Također, bit će i otvorena rasprava o mogućim mjerama za zaštitu i očuvanju ovih područja, uključujući zakonodavne inicijative i suradnju s lokalnim zajednicama i javnim poduzećima. Kroz tri panela, govorit će predstavnici građana, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, lokalnih zajednica, javnih ustanova i nadležnih službi i ministarstava” – kaže za portal Antikorupcija.info generalni sekretar Udruženja Davor Šupuković.

Šupuković kaže da posjetom vrijednom šumskom području, prašumi Trstionici u Kaknju, jednoj od rijetkih preostalih prašuma u Bosni i Hercegovini ekološki aktivisti žele skrenuti pažnju javnosti na sve češću devastaciju vrijednih šuma, kojima je potrebna hitna zaštita i unapređenje upravljanja prema međunarodnim standardima. Izražavaju i vjerovanje da će Konferencija poslužiti za razmjenu informacija, ideja i iskustava te identificirati konkretne korake koji će doprinijeti očuvanju vrijednih šumskih područja u Zeničko-dobojskom kantonu.

“Pozivamo sve zainteresovane, ne samo ljubitelje prirode i ekologe, da prisustvujete ovom značajnom događaju i da time daju doprinos u, nadamo se, konkretnoj i konstruktivnoj raspravi. Iskreno vjerujemo da kroz otvoreni dijalog možemo pronaći najbolja rješenja u borbi protiv ilegalnih radnju u našim šumama, kao i za zaštitu vrijednih šumskih područja u Zeničko-dobojskom kantonu. A time će nam se i pridružiti u angažmanu za suzbijanje koruptivnih radnji i zaštiti naših vrijednih šumskih područja” – naveli su iz UG “Fojničani” Maglaj.

Podsjećamo, ovo udruženje aktivno je u kampanjama protiv ilegalnih i koruptivnih radnji u oblasti šumarstva, te građanskih inicijativa za očuvanje vrijednih šumskih ekosistema. Na području ZDK provode kampanju „Korupcija je u šumi“, u okviru koje su jedan od inicijatora proglašenja Parka prirode „Babino-Tvrtkovac“, što je i predviđeno Prostornim planom grada Zenica, ali postoje opstrukcije u njegovoj realizaciji.

Aktivni su i pomažu aktivistima kakanjske Neformalne grupe građana “Boriva – Trstionica” za uspostavu zaštićenog područja “Gornja Trstionica – Bukovica”, čime bi se napravio značajan korak u zaštiti vrijednih šuma, kako Zeničko-dobojskog kantona tako i Bosne i Hercegovine. Takođe, svojim aktivizmom podupiru i aktivnosti Neformalnog građanskog pokreta “Valter”, koji nastoji da privole nadležne da detaljno istraže ekocid krčenja šume, počinjen u općini Tešanj, gdje je u svrhu formiranja deponije jalovine za gradnju autoputa “Koridor 5C”, iskrčena zaštićena šumom na površini od 18,3 hektara.

Inače, Konferencija „Kako šuma postaje šikara?“ se realizira takođe u sklopu projekta ovog UG “Korupcija je u šumi!” koji je dio šireg programa “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” implementiranog od strane CCI-a uz finansijsku podršku USAID-a.

Izvor: antikorupcija.info

Pin It on Pinterest

Share This