Završene certifikacijske posjete školama Eko HUB-a Sarajevo

01. apr, 2022

Projektni tim za certifikaciju, u periodu od 14.-16. marta, posjetio je škole koje pripadaju Eko HUB-u Sarajevo.

Posjećene su sljedeće škole: O.Š „Hasan Kikić“, O.Š „Hasan Kaimija“, Srednja elektrotehnička škola, O.Š „Aleksa Šantić“, Treća osnovna škola Ilidža, O.Š „Pale“ i Srednja škola za okoliš i drvni dizajn.

Tokom posjeta školama, naš tim analizira dosadašnje aktivnosti i efekte projekta na programsku šemu škola te aktivnu involviranost učenika i učenica.

U realizaciju aktivnosti većinom su uključeni i članovi uprave, učenici, nastavno i vannastavno osoblje a mnoge škole sarađuju i sa lokalnom zajednicom, kao i određenim lokalnim privrednicima.

I ovog puta, oduševili smo se efektom koji je misija „Misli o prirodi!“ unijela u škole kao i pojedinačnim reakcijama učenika/ca, roditelja, koordinatora/ica ili uprava škola.

“Ličnim angažmanom u ovom projektu učenici i odrasli preuzeli su odgovornost za zaštitu životne sredine, promovirajući na taj način osjećaj odgovornosti za svoje okruženje i razvijajući kulturu društvene brige”, istakla je Admira Hrelja, Eko koordinatorica u JU OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo.

Iz ove sarajevske škole poručuju: “Priroda je jedina knjiga koja na svim listovima nudi mnogo sadržaja.” Goethe

“Kao član Eko patrole imam osjećaj da sam važna i da imam važnu ulogu u školi. Voljela bih i u V razredu da nastavimo ovaj projekat i da svako dijete brine o okolišu. Ja se kao dijete nadam da ćemo moći da utičemo na druge ljude da čuvaju okoliš, štede vodu i recikliraju.“, istakla je Asja Adžović učenica OŠ “Hasan Kikić.

Na pitanje da li učenici/ce dijele isto oduševljenje učešćem u aktivnostima projekta, predsjednica Vijeća roditelja, O.Š „Hasan Kaimija“, Aida Ožinović kaže: „Voljela bih da kvalitet ekološke svijesti bude još bolji, a ovakvi projekti su dobar put za to.“, dok učenici osnovne i srednje škole, također, imaju svoje mišljenje.

Amra Đip, direktorica OŠ „Hasan Kaimija“ smatra da su velike koristi ovog projekta kako za uposlenike tako i cjelokupnu školu.

„ Upoznali smo određene stručnjake, kolege iz struke ili zadužene osobe u projektu, razmijenili iskustva, dogovorili aktivnosti, saradnju. Posebno nam je od pomoći u nastavnom radu priručnik koji je publikovan,  ali smo ga počeli koristiti tek kroz projekat i preporuku naših eko savjetnika. Posebno nam je drago da dobijemo certifikat Eko škole, jer je naša vizija da nastavimo i poboljšamo eko način razmišljanja i života.“, izjavila je direktorica Đip.

I učešće Srednje elektrotehničke škole u projektu Eko škole otvorilo je vrata inspiraciji i  idejama  koje su školu usmjerile ka aktivnom  promišljanju ekoloških tema.

„Kao učenica Srednje elektrotehničke škole, dio sam ekološke sekcije te sam učestvovala u mnogim segmentima ekoloških aktivnosti koje je naša škola obavljala u proteklom periodu (uređenje dvorišta,eko kutka,odlaganje otpada,vođenje eko dnevnika i slično). Za mene je to predstavljalo posebno iskustvo i zadovoljstvo iz više razloga. Jedan od njih je to što sam kroz ekološko djelovanje naučila mnoge nove pojmove,načine što bolje i ekonomičnije upotrebe kako resursa (vode,struje,sunčeve svjetlosti), tako i raznih vrsta otpada koji će mi svakako biti korisni i koje ću sigurno primjenjivati, ne samo u našoj školi već kroz životne aktivnosti općenito“, izjavila je Lamija Fatić, učenica Srednje elektrotehničke škole Sarajevo.

„U relativno kratkom periodu uspjeli smo izgraditi potpuno novi pristup pri prikupljanju, odvajanju i recikliranju otpada, potrošnji vode i energije, uređenju zelenih površina u školskom dvorištu i ono sto je najvažnije, probudili smo svijest učenika o značaju ličnog doprinosa očuvanja okoliša. Projekat Eko škole  je bio početak novog načina razmišljanja o utjecaju svakodnevnih aktivnosti naše škole na okoliš.“, poručila je Timka Pašić-Alagić, članica Eko odbora u Srednjoj elektrotehničkoj školi.

OŠ “Pale” je dio projekta “Misli o prirodi” od marta, 2021. godine. Djelovali su u oblastima: Energija i Školsko dvorište.

Zahvaljujući ovom projektu zamijenili su dio stare rasvjete u učionicama sa novim Led panelima, te time postigli uštedu električne energije oko 15%.

„U školskom dvorištu zasadili smo nove sadnice, koje ćemo održavati i uređivati pomoću opreme koju smo nabavili pomoću projekta Misli o prirodi!“, poručila je, Nevena Rebrinović, eko-koordinatorica ispred ove škole.

Za „Treću osnovnu školu“ biti „Eko škola“ znači raditi i razmišljati na jedan upotpunjen, bolji način, svaki dan preduzimati aktivnosti na jačanju promocije eko svijesti.

Aktivnosti koje su u protekloj godini proveli su počele kao vizija grupe učesnika Projekata, a zatim je ta vizija pretočena u stvarnost i postala dio svakodnevnice svih učenika, roditelja učenika, zaposlenika Škole, pa i šire zajednice.

Kroz različite edukacijske i praktične aktivnosti, učenici, roditelji, zaposlenici i članovi lokalne zajednice postali su povezani zajedničkim ciljem, a to je očuvanje naše prirode u svrhu cjelokupne dobrobiti i budućnosti naše zemlje.

„U razmišljanjima i postupcima naših učenika osjećaj odgovornosti prema očuvanju prirode dostigao je veću razinu i takav način razmišljanja postao je dio svakodnevnice naša cjelokupne zajednice. Ono što je bitno istaći jeste odgovornost koju su učenici iskazali, mnoštvo ideja, zamisli i prijedloga. U prvi plan istaknuta je dječija kreativnost i želja da doprinesu zajedničkim ciljevima Eko projekta. Radili su timski, isticali se svojim učešćem, akcijama, pokazali koliko cijene svoju planetu. Kroz mnogobrojne aktivnosti koje su provedene u sklopu Projekta, škola je postala ljepša, svijest o očuvanju prirode postala je istaknutija a ono što je najbitnije, aktivnosti koje su provedene, postale su načinom razmišljanja i dio svakodnevnice.“, izjavila je direktorica „Treće osnovne škole“, Aida Pleh.

O.Š. „Aleksa Šantić“  je takođe jedna od aktivnijih škola koja provodi raznovrsne aktivnosti u kojima su učenici i učenice jako posvećeni.

„Zahvaljujući  podršci CPCD-a i odličnoj saradnji  tokom realizacije programa Eko škole u okviru  projekta „Misli o prirodi!“ učenici i uposlenici su obogatili svoje znanje o ekologiji i ekološkim problemima kroz nastavne i vannastavne aktivnosti. Aktivnim  uključivanjem u ekološke aktivnosti  dali smo dobar primjer  lokalnom stanovništvu da ne  zaborave na svoje obaveze i dostojanstvo u ponašanju i odgovornosti prema urbanom prostoru i prirodi.“,  izjavila je Sabina Karović, Eko koordinatorica u OŠ „Aleksa Šantić“.

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo je takođe jedna od škola koje je naš tim posjetio i zabilježio znatan napredak u realizaciji Akcionog eko plana.

U svim navedenim školama su nam istakli da su zadovoljni odličnom tehničkom podrškom koju im je Centar za promociju civilnog društva pružao tokom projekta i da su škole spremne i dalje odgovorno raditi na implementiranju okolišnih aktivnosti kroz nove Akcione eko planove.

Pin It on Pinterest

Share This