Zašto je važna ekološka održivost u štamparstvu?

22. dec, 2022

Jedna od tema koja je obilježila 21. vijek do sada, upravo je ekološka održivost. U jeku globalnih priča o iscrpljivanju resursa i promjenama koje naša planeta proživljava zbog nebrige čovječanstva o vezi sa prirodom, svako ima obavezu da uradi ono što je u njegovoj moći da napravi promjenu na bolje. U toj priči štamparstvo svakako nije izuzetak.

Štamparska industrija u današnje vrijeme zauzima veliko mjesto na svjetskom tržištu proizvodnje. Iako se vremenom prilagodila novim tehnologijama i dalje u velikoj mjeri koristi resurse kao što su: drvo, voda, električna energija, upravljanje otpadom ili materijale koji mogu da zagade prirodu.

Zato je potrebno znati na koje načine štamparstvo može da pređe na održivije načine rada, a neke od njih možete otkriti u daljem tekstu.

Šta je ekološka održivost u štamparstvu?

Kroz historiju, štamparstvo je prošlo kroz mnoge promjene. Jedna od početnih tehnika štampanja podrazumijevala je drvene blokove na koje bi se rezbarenjem upisivala odeđena poruka, a zatim nanošenjem boje, prenosila na papir. Daljim razvojem došlo se i do sito štampe u kojoj je korišćena svila kroz koju se boja potiskivala na podlogu.

Danas već postoji mogućnost digitalne štampe u kojoj realna štamparska forma ne postoji, već se iz memorije računara boja prenosi na podlogu. Ipak, potrebno je da se svijest o korištenju materijala i energije u štamparstvu podigne na viši nivo i održive tehnike štampanja počnu da se primjenjuju u većoj mjeri. Neke od metoda koje se danas koriste su:

  • UV štampači
  • digitalno štampanje
  • održivo štamparsko mastilo
  • karbonski izbalansirano štampanje

UV štampači

Štampanjem na ovaj način cijeli proces se ubrzava dok se koristi 20% manje boje nego kod običnih štampača. Takođe, UV štampač smanjuje nivoe emisije CO2 svojom opcijom minimalnog korišćenja stand by režima između ciklusa štampanja, a  potrošnja energije je značajno manja tokom čitavog procesa.

Ovakvi štampači koriste savremenu metodu sušenja boje koja se zove UV učvršćivanje, a podrazumijeva upotrebu UV svjetla kojim se boja suši kroz nekoliko sekundi. Sve ovo ih čini veoma efikasnim mašinama koje utiču na ekološko štamparstvo.

Karbonski izbalansirano štampanje

Korištenje najsavremenijih štamparskih mašina i recikliranog papira su metode koje svakako pomažu u smanjenju korištenja resursa. Zato efikasna i pouzdana štamparija u Beogradu, koji je grad sa najviše opcija za ekološki održivo štampanje u Srbiji, treba da bude vaš izbor prilikom sledećeg odabira mjesta za štampanje velikih tiraža.

Neke tehnologije su otišle i dalje od recikliranog papira – tako je osmišljeno karbonski izbalansirano štampanje koje znatno smanjuje karbonski otisak. Za ovaj proces se koriste vlakna drveća uzgajanog u šumama kojima se odgovorno upravlja. Na taj način se neutralizuje količina dobijenog ugljen dioksida tokom proizvodnje papira i štampača, kao i tokom njihove dostave.

Digitalno štampanje

Ova štamparska tehnika je jedna od trenutno najzastupljenijih. Digitalni štampači koji su za nju potrebni, proizvode manju emisiju ugljen dioksida u odnosu na tradicionalne štampače što je glavna efikasnost ove metode štampanja.

Štamparska forma ili dio podloge za štampanje na koji se nanosi boja, kod ove tehnike je imaginarna – nalazi se u računaru. Digitalna štamparska forma tako može da primi podatke u raznim formatima i da ih direktno prenosi na podloge od različitih materijala (platno, papir, tekstil i slično). Samim tim se smanjuje otpad koji bi nastajao potrošnjom štamparskih formi u standardnim metodama štampanja.

Održivo štamparsko mastilo

Osim štampača i papira, još jedan važan dio štamparskog procesa koji doprinosi zagađenju životne sredine su boje za štampanje. One sadrže pigment od petroleja koji je derivat nafte i samim tim loš za okruženje. Za razliku od njih, ekološke boje za štampu su napravljene većinom od sirovih alternativnih materijala poput povrća i minimalnog procenta petroleja.

Među njima je najpopularnije mastilo od soje koje su počele da koriste mnoge poznate novinske agencije u svojim štampanim izdanjima. Još jedna varijanta proizvedena u skorije vrijeme su eko boje od algi koje za sada postoje u ograničenom spektru boja, ali ih mnoge organizacije već koriste.

Izvor fotografije: https://unsplash.com/photos/Tzm3Oyu_6sk

Važnost ekološke održivosti u štamparstvu

Pored navedenih tehnika koje su sve prihvaćenije u štamparskoj industriji, postoji i niz načina da se poboljša efikasnost, a smanji loš uticaj na životnu sredinu. U to spadaju mijenjanje mašina samo kada su stare potpuno nefunkcionalne, kao i odgovorno odlaganje i recikliranje otpada. Osim toga je bitno naručivati štamparski pribor na veliko i koristiti već postojeći dizajn ili ga minimalno mijenjati što može da smanji potrebu za zamjenom štamparskih formi i boja.

Trenutno je u našem okruženju prisutno mnogo izvora zagađenja prirode koji automatski štete i našem zdravlju. Zagađenje vazduha, vode, preveliko korištenje ograničenih resursa su samo neki od tih faktora, ali ne treba da zaboravimo da smo mi dio rješenja ovih problema.

Štamparstvo je jedna od industrijskih grana koja je uvijek  prihvatala nove tehnologije, a zbog količine prirodnih resursa koje koristi u svojoj proizvodnji neophodno je da se ekološka održivost u ovoj industriji što više upotrebljava i u budućnosti bude osnovni način rada u štamparijama.

Izvor naslovne fotografije: https://www.pexels.com/photo/worms-eyeview-of-green-trees-957024/

Pin It on Pinterest

Share This