Zaštićena područja prirode u Bosni i Hercegovini

06. maj, 2020

Piše: Mr. sc. Sabina Jukan, dipl. ing. tehn.
Foto: Mersiha Jaskić – SP Prokoško jezero

Zaštićena područja prirode u Bosni i Hercegovini su oni dijelovi teritorije koji su značajni po biodiverzitetu, relativnoj očuvanosti izvornog pejzaža i/ili estetsko-turističkih potencijala. Izdvojena su na osnovu kategorizacije Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) na čijim principima su bazirani entitetski zakoni o zaštiti prirode.

Međunarodna unija za zaštitu prirode je 1994. godine razvila sistem od šest kategorija zaštićenih područja u skladu s njihovim primarnim ciljevima upravljanja.

KATEGORIJA

NAZIV
Ia Strogi rezervat prirode: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom za naučne potrebe
Ib Područje divljine: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom radi zaštite divljine
II Nacionalni park: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom radi zaštite ekosistema i rekreacije
III Spomenik prirode: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom radi konzervacije specifičnih prirodnih obilježja
IV Područje upravljanja staništem: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom radi konzervacije putem upravljačkih intervencija
V Zaštićeni pejzaž: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom radi zaštite pejzaža i rekreacije
VI Zaštićena područja za upravljanje resursima: zaštićeno područje kojim se upravlja uglavnom radi uravnotežene upotrebe prirodnih resursa

 

Nadležnost u oblasti zaštite prirode u Bosni i Hercegovini regulirana je na entitetskom i nivou Brčko Distrikta BiH. IUCN kategorizacija je uvrštena i u Zakon o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine  („Službene novine FBiH“, broj 66/13), Zakon o zaštiti prirode Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 20/14) te Zakon o zaštiti prirode Brčko Distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, broj 24/04), čime postala obavezujuća za kategorizaciju zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini.

Foto: Mersiha Jaskić, NP Kozara

Dio nadležnosti u oblasti zaštite prirode uređen je na državnom nivou i odnosi se na sprovođenje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine – praćenje i koordinacija pripreme za zaključivanje i implementiranje međunarodnih sporazuma; koordinacija za projekte u saradnji s međunarodnim organizacijama, programima i fondovima; te koordinacija saradnje sa institucionalnim strukturama u BiH, entitetima i Distriktu Brčko. Na državnom nivou ta nadležnost uglavnom pripada Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a manjim dijelom Ministarstvu civilnih poslova BiH (npr. UNESCO konvencija).

U Bosni i Hercegovini zaštićeno je 37 područja na ukupnoj površini od 105.602,18 hektara što predstavlja manje od 3% teritorije BiH. Standard i preporuke Evropske unije su da svaka zemlja treba zaštititi najmanje 10% svog
područja.

Zaštićena područja prirode u Bosni i Hercegovini prema IUCN kategorizaciji

Br. Naziv Entitet        IUCN

kategorizacija

Površina u ha
STROGI REZERVAT PRIRODE
1. SRP Prašuma Janj RS I a 295,00
2. SRP Prašuma Lom RS I a 297,82
POSEBNI REZERVAT PRIRODE
I b
NACIONALNI PARK
1. NP Kozara RS II 3.907,54
2. NP Sutjeska RS II 16.052,34
3. NP Una FBiH II 19.800,00
4. NP Drina RS II 6.315,32
SPOMENIK PRIRODE
1. SP Pećina Orlovača RS III 27,01
2. SP Pećina Ljubačevo RS III 45,45
3. SP Žuta bukva RS III 0,50
4. SP Pećina Rastuša RS III 11,39
5. SP Prokoško jezero FBiH III 2.225,00
6. SP Skakavac FBiH III 1.430,70
7. SP Tajan FBiH III 3.510,00
8. SP Vrelo Bosne FBiH III 603,00
9. SP Jama Ledana RS III 28,26
10. SP Vaganska pećina RS III 12,00
11. SP Pećina Đatlo RS III 43,42
12. SP Pavlova pećina RS III 13,40
13. SP Girska pećina RS III 25,37
14. SP Pećina pod lipom RS III 6,10
15. SP Pećina Ledenjača RS III 7,40
16. SP Velika pećina RS III 820,92
17. SP Pećina Kuk RS III -*
18. SP Lijevčanski knez RS III 0,34
PODRUČJE ZA UPRAVLJANJE STANIŠTEM – ZAŠTIĆENO STANIŠTE
1. ZŠ Gromiželj RS IV 831,30
2. ZŠ Tišina RS IV 196,49
PARK PRIRODE – ZAŠTIĆENI PEJZAŽ
1. PP Blidinje FBiH V 35.800,00
2. PP Hutovo blato FBiH V 7.411,00
3. PP Cicelj RS V 330,76
4. PP Una RS V 2.772,60
5. ZP Konjuh FBiH V 8.016,61
6. ZP Bijambare FBiH V 497,00
7. ZP Trebević FBiH V 400,20
8. ZP Bentbaša FBiH V 160,90
PODRUČJE ZA UPRAVLJANJE RESURSIMA – PARK ŠUMA – SPOM. PARKOVSKE ARHITEKTURE
1. SPA Univerzitetski grad RS VI 27,38
2. PŠ Slatina RS VI 35,73
3. PŠ Jelića brdo RS VI 2,96

 

Neka područja su zaštićena na osnovu međunarodnih konvencija i regulativama čija je Bosna i Hercegovina potpisnica.

RAMSARSKA PODRUČJA
1. Hutovo blato (FBiH)
2. Livanjsko polje (FBiH)
3. Bardača (RS)
IBA PODRUČJA (Important Bird Areas)
1. Hutovo blato (FBiH)
2. Boračko jezero (FBiH)
3. Bardača (RS)

 

Bosna i Herecgovina obiluje prirodnim ljepotama sa bogatim biodiverzitetom ali često to zaboravimo i ponašamo se neodgovorno prema prirodi. Svi mi, kao stanovnici naše zemlje, imamo obavezu i dužnost štititi ove prirodne ljepote jer tako štitimo i sami sebe ali i buduće generacije. Jedna od najsnažnijih indijanskih mudrih izreka neka nas stalno podsjeća na to:

Čuvajmo Zemlju i prirodu na njoj, jer ih nismo naslijedili od svojih djedova i očeva, nego smo ih posudili od svojih potomaka

Pin It on Pinterest

Share This