Za projekat vjetroelektrane na Vlašiću u FBiH nije potrebna studija okoliša

10. jan, 2024

Iz Federacije Bosne i Hercegovine su obavijestili kompaniju Energokul, koja planira vjetropark na Vlašiću, da ne mora izrađivati ​​studiju uticaja na životnu sredinu. Plan je za čak dvije stotine megavata.


Projekat vjetroelektrane VP Energokul u Srednjobosanskom kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine dobio je preliminarnu saglasnost za priključenje na prijenosnu mrežu 2022. godine. Lokacija se nalazi na koncesionom polju Ranča – Dobretići – Vitovlje Malo, predviđenom prostornim planom kantona, na planini Vlašić. Na njemu su planirana još dva vjetroelektrana.

Investitor Energokul je u oktobru podneo zahtev za preliminarnu procenu uticaja na životnu sredinu svog projekta vetroparka od 200 megavata, odnosno da nadležni utvrde da li je potrebna studija. Firma je registrovana u obližnjem Travniku.

Premalo vremena za žalbu na odluku
Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je posljednjeg dana 2023. godine da je odlučilo da studija nije potrebna. Zainteresovani imaju ukupno osam dana da dostave komentare i sugestije.

Ministarstvo je zaključilo da neće biti značajnijeg uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. On je obavezao investitora da tokom rada postrojenja sprovodi mere zaštite životne sredine. Između ostalog, za praćenje kretanja ptica i slepih miševa. Generalno, u odluci se navodi da postoji mogućnost da kompanija plati štetu koju prouzrokuje životnoj sredini, ali ne koliko i kome.

Ekolozi i lokalni stočari su 2015. godine protestovali zbog davanja koncesija za četiri vjetroelektrane na ovoj planini.

Prva faza je za 140 megavata
Energokul je 2016. godine sa kantonalnim vlastima potpisao ugovor o koncesiji za površinu od 28,3 kvadratna kilometra. U najnovijem dokumentu navodi se da će vetropark pokrivati ​​21,3 kilometra šuma, planinskih livada i pašnjaka.

Kompanija namjerava elektranu na Vlašiću graditi u dvije faze, od kojih bi prva imala 140 megavata. Projektom su predviđene 34 turbine maksimalnog prečnika 155 metara i snage do šest megavata. Stubovi bi bili visoki do 102,5 metara, piše u navedenom zahtjevu.

Na području općine Dobretići planirano je postavljanje devetnaest mašina, na strani Jajca 14, a na području općine Travnik samo jedna. Puštanje u rad predviđeno je za početak oktobra 2027. godine.

Izvor: balkangreenenergynews.com

Pin It on Pinterest

Share This