ZA EKOLOŠKE AKTIVISTE BLAGO, ZA PREMIJERA ŠIKARA – O PROBLEMU KORUPCIJE I ZLOUPOTREBE ŠUMSKIH RESURSA I LOŠEM UPRAVLJANJU NJIMA – NA TRIBINI U KAKNJU, 07.12.

04. dec, 2023

Organizatori tribine su izrazilili očekivanja da će tribina pomoći i u rasvjetljavanju odgovora na neka aktuelna pitanja, uključujući i opstrukciju zaštite šuma koja se očituje kroz nedonošenje Zakona u šumama u Federaciji BiH. Iznose i tvrdnje da je više nego jasno jasno da ova zakonska praznina služi sveopćoj rasprodaji prirodnih bogatstava i pogodovanju raznoraznim koncesionarima, što je u suštini klasični oblik institucionalne korupcije.

O problemima korupcije i zloupotrebe šumskih resursa, kao i mogućim mehanizmima za suzbijanje ilegalnih aktivnosti i zaštitu vrijednih šuma na području općine Kakanj, UG „Fojničani“ Maglaj organizuju javnu tribinu pod nazivom “Naše šume nisu šikara!”, koja će se održati 7. 12. 2023. godine, sa početkom u 17 sati u maloj sali Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj u Kaknju.

Prema zamisli organizatora, cilj ovog događaja je da se potakne otvorena javna rasprava o problemima korupcije i zloupotrebe šumskih resursa i razmotre mehanizmi za suzbijanje ilegalnih aktivnosti i zaštite vrijedne šume na području općine Kakanj, u prvom redu prašuma Trstionica.

Na tribini će govoriti akademik prof. dr. Muriz Spahić, bivši dekan na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, prof. dr. Dalibor Ballian, prodekan za međunarodnu suradnju Šumarskog fakulteta u Sarajevu, dr. sc. Elvedin Šabanović, orhidolog i ekspert za botaniku kao i predstavnici Kantonalne uprave za šumarstvo. Poseban gost tribine je i Sadmir ef. Mustafić, imam u Livnu koji će o temi korupcije i očuvanju prirodnih bogatstava, u prvom redu šuma i voda, govoriti u kontekstu religije. Mogućnost učešća u diskusiji će imati i svi zainteresirani posjetioci.

„Jedna od aktualnih tema je svakako i borba građanki i građana protiv ilegalnih i koruptivnih radnji u oblasti šumarstva, te građanske inicijative za očuvanje vrijednih šumskih ekosustava, s posebnim fokusom na zaštitu prašume Trstionica. U tome smislu vrijedi podsjetiti da je Općinsko vijeće Kakanj prije dva mjeseca jednoglasno usvojilo Odluku o davanju suglasnosti za uspostavu zaštićenog područja “Gornja Trstionica – Bukovica”, čime je napravljen značajan korak u zaštiti vrijednih šuma, kako Zeničko-dobojskog kantona tako i Bosne i Hercegovine. Stoga nam je posebna čast što imamo priliku organizirati ovu tribinu u lokalnoj zajednici koja prepoznaje značaj zaštite i očuvanja prirodnih bogatstava“ – kaže za portal Antikorupcija.info Davor Šupuković, sekretar UG “Fojničani” Maglaj.

Organizatori tribine su izrazilili očekivanja da će tribina pomoći i u rasvjetljavanju odgovora na neka aktuelna pitanja, uključujući i opstrukciju zaštite šuma koja se očituje kroz nedonošenje Zakona u šumama u Federaciji BiH. Iznose i tvrdnje da je više nego jasno jasno da ova zakonska praznina služi sveopćoj rasprodaji prirodnih bogatstava i pogodovanju raznoraznim koncesionarima, što je u suštini klasični oblik institucionalne korupcije. Kao primjer i potvrdu svojih tvrdnji navode i nedavnu Odluku Vlade Federacije BiH koja je dozvolila privatnoj kompaniji krčenje državnih šuma u Varešu, čak i u vodozaštitnim zonama, iako je to suprotno preporukama OHR-a i Zakonu o zabrani raspolaganja državnom imovinom.

„Posebno je znakovita izjava premijera Federacije BiH Nermina Nikšića koji je, komentirajući ovu spornu Odluku, visoko vrijedne šume oko Vareša nazvao “šikarom”. Stoga je ova javna tribina simbolički i nazvana “Naše šume nisu šikara!”.  Pozivamo građanke i građane Kaknja da nam se pridruže na ovom važnom događaju koji organizira UG Fojničani Maglaj, a podržavaju Centri Civilnih inicijativa (CCI) u okviru projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, podržanog od strane USAID“ – dodao je na kraju Šupuković.

Izvor: antikorupcija.info

Pin It on Pinterest

Share This