Više od 40 studenata i studentica novinarstva slušala predavanja o zaštiti okoliša

18. dec, 2020

Predavanja o izvještavanju o zaštiti okoliša za studente i studentice novinarstva nastavljena su i ovaj mjesec, te su u prethodne dvije sedmice održana tri takva predavanja putem komunikacijske platforme ZOOM kojima je ukupno prisustvovalo više od 40 studenata i studentica novinarstva sa fakulteta iz cijele Bosne i Hercegovine.

Prvo predavanje, na temu zagađenja zraka kao jednog od najvećih okolišnih problema u BiH, održala je mr. sc. Džemila Agić, kao direktorica Centar za ekologiju i energiju, organizacije civilnog društva sa višegodišnjim iskustvom u zaštiti okoliša. Džemila je govorila i o iskustvu Centra za ekologiju i energiju, sa osvrtom na iskustvo saradnje sa medijima i očekivanjima koja kao stručnjakinja u ovoj oblasti ima od medija.

 

Alma Krdžalić, urednica TV serijala „Zelena karta“ na RTVTK, kao novinarka sa dugogodišnjim iskustvom u radu na okolišnim temama, održaja je predavanje na temu „Kako medijski obraditi okolišni problem“. Alma je na radionici sa studentima i studenticama prodiskutovala i analizirala sve korake neophodne za kreiranje novinarske priče o određenom okolišnom problemu kroz nekoliko konkretnih primjera.

 

Konačno, treće predavanje, na temu „Izazovi i prilike medijskog pokrivanja okolišnih tema u BiH“, održala je Aida Hadzić, kao mlada novinarka i urednica TV serijala „Agro-ekologika“ koji se bavi pitanjima zaštite okoliša. Aida je podijelila svoje iskustvo, opisala izazove sa kojima se suočavala baveći se ovom oblašću ali i prilike koje je dobila. Aida je govorila studentima/cama i o tome na koji način se mogu početi baviti ovom temom, sa kojim medijima trebaju sarađivati, te kako i gdje još kao studenti mogu početi pisati o temi zaštite okoliša. Studenti i studentice koji su prisustvovali predavanju imat će priliku i da se sa Aidom okušaju u praktičnom radu – da osmisle i u praksi sa Aidom prođu kroz realizaciju jedne okolišne priče.

 

Cilj ovakvih predavanje jeste studente i studentice novinarstva detaljnije upoznati sa problemima zagađenja okoliša koji direktno utiču na sve građane i građanke BiH i predstavljaju ogroman problem u velikom dijelu zemlje, te da pomoći im da savladaju i prikupe osnovne vještine i znanja potrebne za medijsku obradu ove teme.

Podsjetimo, prethodnog mjeseca tri predavanja održana su za studente/ice novinarstva na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U narednom periodu, bit će održavano jedno predavanje mjesečno, nekoliko mjeseci u kontinuitetu.

Pin It on Pinterest

Share This