Utjecaj rudarskih aktivnosti na eroziju tla i degradaciju okoliša

12. apr, 2024

Rudarstvo je postalo sinonim za ozbiljnu eroziju tla i pogoršanje stanja životne sredine. Geološke karakteristike domaćeg područja kao što su drevna i istrošena tla, kombinuju se sa varijablama kao što su nepredvidljive padavine i neadekvatne metode upravljanja tlom kako bi se pogoršao proces erozije. Osim toga, gubitak šumskog pokrivača, koji je često povezan s rudarskim aktivnostima, potiče eroziju tla.

Jedna od najozbiljnijih posljedica rastuće erozije tla je njen negativan utjecaj na staništa potoka. Erodirane krhotine, prepune sedimenata, pomiču se u potočne kanale, povećavajući zamućenost i sedimentaciju. Ova materijalna invazija pokriva instream ekosisteme, utiče na priobalno područje i mijenja organizaciju staništa i prehrambenih mreža. Bogatstvo ovih ekosistema je ugroženo jer se vodena i priobalna flora i fauna bore da se prilagode brzim stopama erozije i sedimentacije.

Nadalje, erodirani materijal iz rudarskih regija može biti zagađen zagađivačima kao što su pesticidi i teški metali, povećavajući štetne efekte na funkcije i usluge ekosistema. Ovo zagađenje ugrožava zdravlje i kopnenih i vodenih bića, narušavajući osjetljivu ravnotežu njihovih ekosistema.

legalne rudarske aktivnosti  proizvode rudarski otpad koji šteti susjednim poljoprivrednim površinama, usjevima i vodnim tijelima. Nadalje, rasprostranjeno iskopavanje pijeska u riječnim koritima može uzrokovati urušavanje riječnih obala, potkopavajući infrastrukturu kao što su mostovi i omogućavajući slanoj vodi da uđe u slatkovodna staništa.

Erozija tla osim ekoloških ima i društvene i ekonomske posljedice. Gubitak površinskog materijala i produbljivanje erozionih jaruga iscrpljuju hranljive materije u tlu i sadržaj ugljika, kao i smanjuju nivo vode. Ovi uzroci stvaraju začarani krug koji šteti poljoprivrednoj proizvodnji i ekološkom integritetu.

Rješavanje pitanja erozije tla uzrokovane rudarstvom zahtijeva raznovrsnu strategiju. Integrisani sistemi upravljanja slivovima, koji uzimaju u obzir međusobnu povezanost kopnenih i vodnih resursa, daju održive odgovore. U zaključku, samo kombinacija “zelenih” (ekoloških) i “teških” (tehničkih) tehnika za obnovu staništa može pomoći u smanjenju efekata erozije tla na ekosisteme.

Pin It on Pinterest

Share This