Uspješno implementiran Certifikacijski mehanizam Eko škola u okviru projekta Misli o prirodi! Certifikati za 38 škola u BiH

02. jun, 2022

U proteklih 19 mjeseci 38 škola iz BiH su izradile i implementirale svoje Akcione eko planove (AEP) putem Certifikacijskog mehanizama Eko škola, koji je kreiran u okviru projekta Misli o prirodi!. Predstavnici/ice 10 srednjih i 28 osnovnih škola iz 29 jedinica lokalne samouprave širom BiH su prošli/e edukacije, kreirali i implementirali svoje AEP-e u okviru kojih su uključili/ile veliki broj učenika/ica, nastavnog i vannastavnog osoblja, roditelja te predstavnika/ica lokalnih zajednica i uspješno prošli certifikaciju.

Škole su certificirane u periodu februar – maj 2022. godine od strane komisije koju je imenovao Centar za promociju civilnog društva (CPCD). Imenovana komisija je pregledala svu potrebnu dokumentaciju u kontekstu implementacije Certifikacijskog mehanizma Eko škola i obavila posjete i razgovore sa relevantnim predstavnicima/icama i partnerima/prijateljima škola.

Certificiranje jedne škole u zvanje Eko škole znači poštivanje usvojene metodologije i striktno provođenje postupaka i procedura prethodno definiranih koji propisuju obim i sadržaj praćenja indikatora zaštite okoliša/životne sredine u školi koja se kandidira za certifikat Eko škole. Certifikat Eko škola može dobiti škola koja ispunjava stepenovani broj bodova kod ocjenjivanja po utvrđenom ključu ocjenjivanja koji se provodi u skladu s kriterijima za certificiranje Eko škola. Konačna ocjena po kriterijima za certifikaciju Eko škole i dobijanje certifikata provedeno je bodovanjem škola prema 6 kriterija. Škole koje su osvojile bodove u skali 51-70 bodova dobile su certifikat Eko škole, kojim se potvrđuje da se u školi implementira briga o okolišu/životnoj sredini kroz odgoj i obrazovanje mladih u svim segmentima života i rada škole, dok škole koje su osvojile bodove u skali 71-100 bodova dobile su certifikat Super Eko škola, kojim se potvrđuje da škola implementira najbolje prakse odgoja i obrazovanja za okoliš/životnu sredinu. Ove škole su otvorene za saradnju, prepoznatljive su po svom eko angažmanu i kontinuirano promoviraju brigu o okolišu/životnoj sredini i kao takve su prepoznate u svojim lokalnim zajednicama.

Centar za promociju civilnog društva čestita na dobijenim certifikatima i zahvaljuje svim školama na pokazanom entuzijazmu, upornosti, znanju, energiji i inovacijama koje su unijele u svoj rad tokom implementacije Akcionih eko planova.

 

Spisak certificiranih škola sa osvojenim bodovima

1 JU OŠ “Branko Ćopić” Prnjavor 96
2 JU IV osnovna škola Mostar 95
2  JU OŠ “Meša Selimović” Zenica 95
2 JU OŠ “Aleksa Šantić” Sarajevo 95
2 JU OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo 95
3  JU Srednja mješovita škola “Žepče” 88
4 JU Srednja elektrotehnička škola Sarajevo 87
4 JU Gimnazija “Edhem Mulabdić” Maglaj 87
5 JU OŠ Gnojnice Mostar 85
6 JU MSŠ Stjepana Radića Usora 82
7 JU OŠ Ante Brune Bušića Rakitno, Posušje 70
8 JU OŠ “Sveti Sava” Dubrave, Gradiška 69
8 JU OŠ “Dr. Mladen Stojanović” Jošavka, Čelinac 69
9 JU “Treća Osnovna škola” Ilidža 68
9 JU OŠ “Blagaj” Blagaj, Mostar 68
9 JU OŠ Kočerin Široki Brijeg 68
9 JU Prva osnovna škola Široki Brijeg 68
9 JU Druga osnovna škola Zavidovići 68
10 JU OŠ “Majka Knežopoljka” Knežica,  Kozarska Dubica 67
10 JU OŠ “Pale” Pale 67
10 JU Gimnazija “Visoko” Visoko 67
11 JU OŠ “Mak Dizdar” Zenica 66
11 JU OŠ Tina Ujevića Vitina, Ljubuški 66
11 JU OŠ “Hasan Kaimija” Sarajevo 66
12 JU OŠ “Ivan Goran Kovačić” Mrkonjić Grad 65
12 JU OŠ “Ivo Andrić” Banja Luka 65
12 JU OŠ “Branko Ćopić” Banja Luka 65
12 PU OŠ “Nikola Tesla” Banja Luka 65
13 JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar 63
13 JU Srednja građevinska škola Mostar 63
14 JU OŠ “Vuk Karadžić” Trebinje 62
15 JU OŠ “Risto Proroković” Nevesinje 61
15 JU OŠ “Holandija” Slatina, Laktaši 61
15 JU Srednja škola Jablanica 61
16 JU OŠ “Glamoč” Glamoč 59
17 JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo 58
17 JU Srednja tehnička škola Tešanj 58
18 JU OŠ “Desanka Maksimović” Prijedor 53

 

Pin It on Pinterest

Share This