Transformacija okoliša Brčko distrikta BiH:  Ka održivom upravljanju otpadom

13. feb, 2024

Ovog februara, Brčko distrikt BiH obilježava početak mjeseca posvećenog aktivnostima na projektu “Odgovornim upravljanjem do zdravije i čistije životne sredine”. Inicijativa, koja je proizašla iz “Prijedloga za rješavanje problema upravljanja otpadom”, postavlja se kao ključna strategija za poboljšanje stanja životne sredine u zajednici.

Brčko distrikt BiH suočava se s ozbiljnim izazovima u upravljanju otpadom, a projekat “Misli o prirodi!” postavlja temelje za promjene koje će unaprijediti zaštitu životne sredine. Projekat ima primarni cilj podizanja nivoa zaštite životne sredine kroz odgovorno upravljanje otpadom. Kroz specifične ciljeve, inicijativa teži podizanju svijesti javnosti, privrednika i institucija o prednostima razvrstavanja otpada, reciklaže i ponovne upotrebe.

U središtu problema je nedostatak svijesti i angažmana građana/ki, što rezultira velikim količinama otpada na gradskim deponijama. Inovativni pristup sortiranju otpada kroz sistem “4 spremnika” donosi ekonomske i ekološke prednosti. Građani koji se aktivno uključe imat će smanjenje troškova odlaganja smeća, dok će nepridržavanje sistema rezultirati povećanim financijskim izdacima.

Edukacija djece je također ključna, a predavanja u školama, postavljanje kontejnera i sadnja stabala pridonose stvaranju ekološke svijesti među mladima. Dosadašnja iskustva u JU Ekonomska škola, JU Treća osnovna škola i JU Prva osnovna škola već pokazuju pozitivan uticaj.

“Edukacija od predškolskog uzrasta pa do nas starih. Jako bitna i treba sada, pogotovo ako ćemo raditi novu sanitarnu deponiju. Što više da se čuje glas obrazovanih ljudi, ljudi koji znaju na koji je način upravljanje otpadom, jer je to jedan veliki pogon koji mora funkionisati”, izjavila je  Suada Ćatović, diplomirani biolog zaštite životne sredine.

Nedavna konferencija za medije sa sudjelovanjem lokalnih i regionalnih medija doprinjela je u širenju svijesti o inicijativi. Medijsko pokriće igra važnu ulogu u poticanju građana/ki na aktivno sudjelovanje.

Ulične akcije, ankete među građanima/kama, javne tribine i sastanci s predstavnicima institucija najavljuju se kao sljedeći koraci inicijative. Pozivamo građane/ke da se aktivno uključe i doprinesu ostvarivanju ciljeva čišćeg okoliša. Uspješna implementacija projekta pozitivno će utjecati na okoliš i opće blagostanje zajednice. Dugoročni planovi inicijative obećavaju trajno rješenje koje će unaprijediti kvalitetu života u Brčko distriktu BiH.

Izražavamo zahvalnost Švedskoj za financijsku podršku putem projekta “Misli o prirodi”. Ova podrška ključna je za ostvarivanje važnih aktivnosti i doprinosi ostvarenju postavljenih ciljeva inicijative. Ujedinjeni u cilju održive budućnosti, “Misli o prirodi!” pruža nadu za pozitivne promjene u Brčko distriktu BiH. Pozivamo lokalnu zajednicu i institucije da se pridruže pokretu i da zajedno gradimo čišću i zdraviju sredinu za sve.

Pin It on Pinterest

Share This