Tim “Misli o prirodi!” u posjeti Resursnom centru Sarajevo

13. jan, 2021

Predstavnici tima projekta “Misli o prirodi”, službenik za grantova Mirza Avdić i finansijska službenica Senada Alihodžić, boravili su danas u posjeti Resursnom centru za okoliš u Sarajevu koji u okviru “Misli o prirodi!” vodi projekat zagovaračke mreže “Jačanje uloge organizacija civilnog društva u promoviranju demokratskih principa i postupaka vezanih za SEA/EIA i zaštitu okoliša”.

Cilj posjete bio je pregled tekućcih aktivnosti i upoznavanje sa planom aktivnosti za naredni period.

Pin It on Pinterest

Share This