Pred vama je „Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama“ autora prof. dr. Samira Lemeša i Dajane Cvjetković – stručno djelo iz oblasti zagovaranja koje će zasigurno popuniti prazninu u bh. stručnoj literaturi koja se bavi zagovaranjem uopšte, a pogotovo...

read more