Predstavljamo: Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama

01. okt, 2020

Pred vama je „Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama“ autora prof. dr. Samira Lemeša i Dajane Cvjetković – stručno djelo iz oblasti zagovaranja koje će zasigurno popuniti prazninu u bh. stručnoj literaturi koja se bavi zagovaranjem uopšte, a pogotovo zagovaranjem za zaštitu okoliša, te, nadamo se, doprinijeti jačanju postojećih i stvaranju novih zagovaračkih kampanja za čišći i zdraviji okoliš i prirodu i dobrobit građana i građanki BiH.

Iako originalno stručno djelo, Priručnik je pisan na načn prilagođen širem čitalačkom auditorijumu kako bi koristio širem krugu lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite okoliša i imaju ideje ali im nedostaje jedan od najbitnijih segmenata za njihovu implementaciju – zagovaranje. Priručnik je zamišljen kao dokument kojem će se akteri/ke civilnog društva redovno vraćati i konsultovati tokom provođenja zagovaračkih kampanja.

„Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama“ definiše i govori o pojmu zagovaranja uopšte – za šta vjerujemo da je još uvijek potrebno – ali i posebno o zagovaranju u oblasti zaštite okoliša. Obrađuje savremene pristupe u oblasti zagovaranja zaštite okoliša te ih prilagođava bh. kontekstu; navodi i analizira primjere zagovaračkih kampanja u Bosni i Hercegovini i regiji; obrađuje pitanje obrade i objavljivanja prikupljenih informacija, odnosno medijske manipulacije informacijama.

Akter/ke civilnog društva u Bosni i Hercegovini, osim upoznavanja i analize zagovaranja (zaštite okoliša) uopšte, vraćat će se Priručniku zbog vrlo konkretnih informacija koje nudi – u Priručniku je naveden konkretan slijed koraka u kreiranju zagovaračke strategije, date su preporuke za dalje djelovanje i prijedlog nekoliko strategija zagovaranja te, konačno, navedeni su kontakti lokalnih i međunarodnih organizacija i institucija koji mogu koristiti organizacijama civilnog društva u BiH koje se bave zaštitom okoliša.

U skladu sa navedenim, zadovoljstvo nam je predstaviti vam „Priručnik za zagovaračke kampanje prema kompanijama“.

Pin It on Pinterest

Share This