Udruženje građana „Fojničani“ iz Fojnice kod Maglaja, koordinator Eko HUBa Maglaj, jednog od devet Eko HUBova formiranih širom Bosne i Hercegovine, potpisali su posljednjih dana memorandume o saradnji sa načelnicima četiri općine u kojima Eko HUB Maglaj djeluje....

read more