Svjetski dan tla (WSD) održava se svake godine 5. decembra kao sredstvo za usmjeravanje pažnje na važnost zdravog tla i zagovaranje održivog upravljanja resursima tla.023 Međunarodni dan proslave tla preporučila je Međunarodna unija nauka o tlu (IUSS) 2002. godine....

read more