svjetski dan tla
5. Decembar – Svjetski dan tla

5. Decembar – Svjetski dan tla

5. decembra, Svjetski dan tla skreće pažnju na zamršen odnos između tla i vode, koji je temelj održivosti naše planete i ljudskog opstanka. Ovi osnovni resursi doprinose više od 95 posto naše globalne proizvodnje hrane, naglašavajući njihovu ključnu ulogu u ljudskom...

read more

Svjetski dan tla

Svjetski dan tla (WSD) održava se svake godine 5. decembra kao sredstvo za usmjeravanje pažnje na važnost zdravog tla i zagovaranje održivog upravljanja resursima tla.023 Međunarodni dan proslave tla preporučila je Međunarodna unija nauka o tlu (IUSS) 2002. godine....

read more

Pin It on Pinterest