Skupština Kantona Sarajevo usvojila je 14. decembra Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo koji, kako navodi Vlada KS, ima za cilj obezbijediti lakše i djelotvornije upravljanje ovim prirodnim resursom. Vlada je otvorila i javnu raspravu...

read more