Piše: Husein Ohran Iako mnogima ovaj podatak nije poznat - stočarstvo značajno doprinosi globalnom zagrijavanju, te na ovu poljoprivrednu granu otpada  14,5% ukupnih antropogenih emisija stakleničkih plinova. Tri glavna staklenička plina koja emituju proizvodne...

read more