“Eco-friendly” goveda

26. sep, 2023

Piše: Husein Ohran

Iako mnogima ovaj podatak nije poznat – stočarstvo značajno doprinosi globalnom zagrijavanju, te na ovu poljoprivrednu granu otpada  14,5% ukupnih antropogenih emisija stakleničkih plinova. Tri glavna staklenička plina koja emituju proizvodne životinje su metan, dušikov oksid  i ugljen dioksid. Razlog tome su probavni procesi kod preživara, koji su veoma specifični. Kod ovih domaćih životinja razgradnja hrane se ne odvija dominantno djelovanjem probavnih enzima kao kod ljudi, nego procesom koji se naziva mikrobijalna fermentacija. Mikroorganizmi koji nastanjuju predželuce vrše razgradnju hrane, te u tom procesu proizvode gasove koji se u okolinu izbacuju disanjem, podrigivanjem i flatusima.

Od svih emitovanih stakleničkih plinova 50% otpada na metan. On je glavni faktor koji doprinosi stvaranju troposferskog ozona, opasnog zagađivača zraka koji uzrokuje milione prijevremenih smrti svake godine.

Metan je vrlo potentan staklenički plin, te je njegov negativni učinak na globalno zagrijavanje 21 puta veći od ugljen dioksida. Nedavna procjena Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) i Koalicije za klimu i čist zrak pokazala je da bi smanjenje emisija metana u poljoprivredi bilo ključno u borbi protiv klimatskih promjena. Međutim, postavlja se pitanje, kako je moguće utjecati na fiziološke procese životinja? Nauka nam nudi rješenja!

Osnovni cilj istraživanja u ovoj oblasti jeste smanjenje emisije metana, uz poboljšanje efikasnosti ishrane proizvodnih životinja. Upotreba novih metoda mogla bi pomoći u stvaranju nove generacije tzv. zelenih krava, te je trenutno u upotrebi nekoliko pristupa kojima bi se smanjio procenat emitovanja metana.

Jedan od proizvoda koji je već prisutan u preko 40 svjetskih zemalja jeste dodatak prehrani na bazi 3-nitrooksipropanola (3-NOP). Tokom procesa razlaganja hrane u buragu krave, oslobađaju se vodik i ugljen dioksid. Pomoću enzima metanogenih bakterija od ova dva gasa nastaje metan. Upotrebom ovog aditiva u hrani, 3-NOP inhibira ove enzime, tako da se stvara manje metana. Proizvođač navodi da se na ovaj način u prosjeku smanjuju emisije metana za 30% kod mliječnih, te 45% kod tovnih goveda.

Naučnici također istražuju jedinjenje koje na  sličan način redukuje stvaranje metana, a nalazi se u listovima morskih algi Asparagopsis. Mnoge od ovih široko rasprostranjenih vrsta morskih algi sadrže bromoform, koji blokira enzimske reakcije metanogenih bakterija. Istraživači sa renomiranog UC Davis-a navode da dodavanje 85 grama ove alge dnevno u hranu smanjuje proizvodnju metana za više od 80%. Količina je dovoljno mala da je životinje ne mogu otkriti u hrani, a ne ostavlja posljedice na organoleptička svojstva mesnih proizvoda. Mnogobrojne farme algi Asparagopsis grade se na obalama Australije, Havaja i Sjeverne Amerike, te mnoga startup preduzeća uočavaju veliki potencijal.

Kao dugotrajnije rješenje u odnosu na iznad navedene suplemente, naučnici razvijaju vakcine koje proizvode antitijela protiv metanogenih bakterija. Ovaj pristup se pokazao veoma uspješnim u laboratorijskim uvjetima, ali u probavnom traktu goveda antitijela se miješaju sa probavnim sokovima i hranom, te samo djelimično uspijevaju pronaći ciljne bakterije. Uprkos tome, istraživanja se nastavljaju.

Dodatno, istraživanja su usmjerena i na genetičku selekciju životinja koje prirodno emituju niske količine metana za budući uzgoj. Tako je u junu ove godine u Kanadi izvršeno umjetno osjemenjavanje 107 krava i junica korištenjem novog „low-methane“ sjemena. Ipak, mnogi naučnici izražavaju zabrinutost da bi ovakva genetička modifikacija mogla imati posljedice za probavne procese goveda.

Stoga, neće biti iznenađenje ako se jednog dana na policama nađu mesni proizvodi sa deklaracijom “methane-free”, ali to idalje ne smije biti izgovor da jedemo meso u prekomjernim količinama, većim nego što je potrebno za uravnoteženu ishranu čovjeka.

IZVORI:

Bačėninaitė, D., Džermeikaitė, K. and Antanaitis, R., 2022. Global warming and dairy cattle: How to control and reduce methane emission. Animals, 12(19), p.2687.

Souza, V.C., Moraes, L.E., Baumgard, L.H., Santos, J.E.P., Mueller, N.D., Rhoads, R.P. and Kebreab, E., 2023. Modeling the effects of heat stress in animal performance and enteric methane emissions in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 106(7), pp.4725-4737.

Baca-González, V., Asensio-Calavia, P., González-Acosta, S., Pérez de la Lastra, J.M. and Morales de la Nuez, A., 2020. Are vaccines the solution for methane emissions from ruminants? A systematic review. Vaccines, 8(3), p.460.

https://www.theguardian.com/environment/2023/apr/02/british-cows-could-be-given-methane-blockers-to-cut-carbon-emissions

https://www.unep.org/news-and-stories/story/methane-emissions-are-driving-climate-change-heres-how-reduce-them

Pin It on Pinterest

Share This